Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Nedir Bilim nedir? Bilim hangi sınıflardan oluşur?

    İnsanoğlu, hayatını kolaylaştırmak adına geçmişten günümüze bir şeyleri araştırıp geliştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Günlük hayatımızda kullandığımız en ufak araç gereç bu araştırma ve geliştirmenin ürünüdür. Evrende meydana gelen tüm olaylar ayrı bir araştırmanın konusunu oluşturur. Bu konular üzerinde sebep sonuç ilişkisi kurup, deney ve gözlem yaparak bir sonuca ulaşan disipline “Bilim” denir.

    Bilimin, bir araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerden ve bu bilgilerin işlenmesiyle meydana gelen sonuçlardan oluşması, kişiden kişiye değişmeyeceğinin yani öznel değil de nesnel oluşunun en büyük kanıtıdır.

    Bilimin Sınıflandırılması

    Tüm dünyada geçerli ve çok da önemli olan bilim kavramı, konusuna ve araştırma sahasına göre farklı kollara ayrılmaktadır. Bilimin tasnif edilmesi uzun yıllardır araştırmacılar arasında tartışmalara yol açmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalarda net bir sonuca varmak zordur. Ancak bazı ortak görüşler esas alındığında temel bir sınıflandırma ortaya çıkar. Bu sınıflandırmaya göre bilim temel 4 bölümden oluşmaktadır bunlar: matematik bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler, yapay bilimler.

    • Matematik Bilimi: Çok evreli bir bilim olan matematiğin konusu; sayıların, şekillerin ve biçimlerin özelliklerinin incelenmesi ve aralarındaki bağıntılarının tespit edilmesidir. Tarihin en eski bilimlerinden biri olan matematiğin, tüm bilimlerin kaynağı olduğunu savunan araştırmacılar da vardır.

    En bilinen matematik bilimcileri şunlardır: Pisagor, Andrew Wiles, İssac Newton, Wilhelm Leibniz, Leonardo Pisano Bigollo, Alan Turing, Descartes, Eukleides (Öklid), F. Bernhard Riemann, Carl Friedrich Gauss, Leonhard Euler.

    • Doğa Bilimleri: Doğa bilimlerinin konusunu, adından da anlaşılacağı üzere tüm canlılara ev sahipliği yapan doğada olup biten her şey oluşturur. Biyolojik bilimlerin hepsini kapsayan bu alanın içeriğini oluşturan temel unsurlar şunlardır: Gök bilimi, biyoloji, ekoloji, doğa tarihi, kimya, jeoloji, jeofizik, hidroloji, meteoroloji, coğrafya, okyanus bilimi, toprak bilimi, fizik.
    • Sosyal Bilimler: Sosyal bilimlerin merkezinde insan vardır, bu nedenle sosyal bilimlerin konusunu da insan ve insan ilişkileri oluşturur. İnsanın iletişim yöntemleri toplumsal ilişkiler, kültürler ve kültürel faaliyetler hatta daha fazlası sosyal bilimlerin inceleme alanına girer. Bu konuda bazı araştırmacılar yine bir tasnif yaparak sosyal bilimleri inceleme alanına göre sınıflandırmıştır. Buna göre betimleme bilimleri, analitik bilimler ve normatif bilimler olmak üzere üç başlıkta toplanan sosyal bilimlerin araştırma alanı da şu konulardan oluşur: tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, siyasal bilimler, dil ve filoloji, mantık, estetik, sanat, etik ve teoloji.
    • Yapay Bilimler: Yapay bilimler bilim alanları arasında en güncel olandır. İnsanın araştıran ve üreten bir varlık olması yeni şeyler icat etme çabası bu bilimin doğmasına sebep olmuştur. Yapay bilimlerin doğada birebir karşılığı yoktur. Bu bilimin çalışma alanını şu sistemler belirler: İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, metalürji mühendisliği, çevre mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gen mühendisliği, uçak mühendisliği, gemi inşa mühendisliği, gemi makineleri mühendisliği, ziraat mühendisliği, endüstri mühendisliği.
    Haberi Hazırlayan: Ahmet Cirik
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ