Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

“Öğretmenlerin barış eğitimindeki rolü” başlıklı 2019 Barış Eğitimi Konferansı, Avrupa arka planı için özelleştirilmiş barış müfredatının ilerleyişini ve uluslararası barış yasası tarafından desteklenen bir barış kültürünü geliştirmenin yönünü insanlara sunan bir etkinlikti OLDU. 

BARIŞIN DEĞERİNİ ÖĞRENCİLERE EKECEK OLAN EĞİTİM

Barış eğitimini düzenleyen, Ploiesti’deki 1 Mai Teknik Lisesi öğretmeni Sn. Dumitru Marius-Gabriel, “Bu çok karmaşık bir konu. Ancak tüm yolculuklar ilk adımda başladığı gibi en temel seviyedeyken barış bilincini artırmak gerekiyor. Bu eğitim sayesinde çocuklar, kendi seviyelerinde iyi davranışları yapabilme gücüne sahip olduklarını anladılar. Gelecekte hayatlarını ve ailelerinin yaşamlarını değiştirebilirler. Saygının değerinin, başkalarına yardım etmenin ve doğru yetişkinler olarak daha iyi öğrenciler yaratma hosgörüsüne sahip olmalarının önemini görmelerini sağlamaya çalışıyorum ”dedi.

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER BARIŞIMIZIN GELECEĞİDİR"

“Bu proje için HWPL ile çalışmak bana çok neşe verdi ve tatmin edici oldu çünkü normal derslerimi barış mesajı ile harmanlayabiliyordum. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin rol model olmasının bizim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Tüm savaşları durduracak gelecek nesiller için barışçıl bir dünya yaratmak için bu barış eğitiminin var olduğunu da eklemek isterim. Ayrıca, bu eğitim sadece öğrencilerimize değil, her yerdeki tüm öğrencilere de yayılmalıdır. Onlar barışımızın geleceğidir ” sözlerini de konuşmasına ekledi.

Bu eğitimin ayırt edici yönlerinden biri, yerel bir kuruluş ile müfredata devam etmek için uluslararası bir STK arasındaki işbirliğiydi. Öğretmenler, yerel bir Rumen gençlik grubu olan Master Peace'e bağlı olarak barış eğitimini gerçekleştirmiştir. Dahası barış eğitimi için müfredat ve materyaller HWPL adlı uluslararası bir barış STK'sı tarafından sağlandı.

HWPL BARIŞ KİTAPLARINI OKULLARA DAĞITIYOR

HWPL yetkilisine göre, barış eğitimi, barışı gerçekleştirmenin ve bir barış kültürünü teşvik etmenin öneminin bilincini artırarak barışı gelecek nesillere miras bırakma amacıyla tasarlanmıştır. HWPL, kısa bir süre önce her vatandaşı barış çalışmalarına katılmaya teşvik etmek için HWPL'nin yaptığı barış faaliyetlerini ve barış anlaşmalarını içeren kitapları okullara ve kütüphanelere sunuyor. 

Barış girişimlerinin bir parçası olarak; Romanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İsrail, Kosova, Filipinler de dahil olmak üzere 21 ülkede 200'den fazla eğitim kurumu kurulup eğitimcileri ve öğrencileri sınırların, ırkların ve dinlerin ötesinde barışın değeriyle eğitmek için HWPL Barış Akademileri belirlenmiş yerlerde kuruldu. 

"BARIŞ ÖNCE ZİHNİYETLE BAŞLAR"

HWPL Başkanı Man Hee Lee, “Örgütümüzün adını görebileceğiniz gibi “Göksel Kültür”; dünyadaki tüm insanları uyumlulaştırarak barışı gerçekleştirebilecek, dünyasal kültürlerin üzerindeki göklerin en yüksek kültürünü ifade eder. Bir ailede veya büyük bir servete sahip bir ülkede doğmuş olsanız bile, ailenizde veya ülkenizde huzur olmadığında kendinizi kötü hissedebilirsiniz. İlk başlangıç önemlidir, bu nedenle barış eğitimi aileden sonra okullarda ve toplumda başlamalıdır. Gördüğün, duyduğun, hissettiğin ve öğrendiğin her şey barış eğitimiyle alakalı olmalıdır. Pratik barış eğitimi diyebiliriz. Ve barışı sağlayabileceğimiz zihniyet ile başlar. HWPL böyle bir dünya yaratmayı hedefliyor. Bu nedenle, barış materyallerini ve ders kitaplarını çeşitli tavsiyeler ışığında tasarladık, böylece materyalleri barış eğitimini teşvik etmek için tüm eğitim kurumunlarına gönderdik" diye konuştu. 

Geçen yıldan bu yana, Romen okulları ve Comuna Sotrile College, 1 Mai Ploiesti Teknik Lisesi ve Master Peace dahil olmak üzere kuruluşlar, HWPL tarafından sağlanan barış malzemelerini kullanarak Avrupa kültürü için özel olarak oluşturulmuş faaliyetler ve gelecekte daha fazla katılımcı sağlamaya dayalı olan barış eğitimi için MOU'lar imzaladılar.

"BARIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMELİ"

Barış kültürünü barış eğitimi ile yaymak ve ancak barış için yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası çerçeveye ihtiyaç duyulması

“HWPL'nin önerdiği şey, zorbalığa karşı mücadele, şiddet içermeyen iletişim ve şu anda Romen eğitim sisteminde çok önemli olan işbirlikçi faaliyetler gibi konuları görmenin yeni yoludur. HWPL barış müfredatı, barış kültürünü oluşturabilecek hoşgörüye, özene, sosyal eşitliğe, barışa, adalete, işbirliğine, dayanışmaya ve insan haklarının değerine vurgu yapar. Öğrencileri barış liderlerine götürecek barışı ve değerini tanımlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin barışçıl olması gerektiğini ve bu sistematik barış eğitimi ile barışı sağlamak için çalışmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum.” Mihai Viteazu Ulusal Koleji öğrencisi olan Maglan Isabe, HWPL barış eğitimi hakkındaki izlenimlerini bu şekilde dile getirdi.

Master Peace Başkanı Dragomir Marian konuşmasında “HWPL ile barış eğitimi müfredatıyla çalışmamı sağlayan inancım, kişiliğim, becerilerimin hepsi herhangi bir ülkenin değer ve tutumundaki eğitimine bağlı olduğu gibi sosyal, ekonomik ve politik gelişim için de önemli olduğudur. Bu rol, herkesin yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmesi için kaliteli bir eğitim içeren “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler)” No. 4'te açıkça ifade edilmektedir. Bu aynı zamanda, eğitimin farklı dinler, ideolojiler ve etnik gruplar arasında saygı ve anlayışı geliştirmek için önemli olduğunu belirten Barış ve Savaş Bırakma Bildirgesi'nde (DPCW) “Barış kültürünün yayılması” maddesi ile de paylaşılmıştır.” diye bahsetti.

BARIŞ MEKTUBU KAMPANYASI

10 maddeden ve 38 fıkradan oluşan DPCW; uluslararası hukuka saygı, barışçıl uyuşmazlıkların çözümü ve barış kültürünün yaygınlaştırılması gibi ihtilafların çözüm ilkelerini ele alır ve barışın inşası için uluslararası işbirliğine ilişkin ilkelere değinir. Şu anda, bu bildirgenin yasal olarak bağlayıcı bir belge haline gelebilmesi amacıyla BM'ye bir karar olarak sunma sürecinde olduğu için dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar “Barış Mektubu Kampanyası” na katılarak bu süreci desteklemektedirler.

IPYG’nin yöneticisi Sn. Young Min Chung, “DPCW’nin 1’den 5’e kadar olan maddelerinde çatışmaları önleme ile ilgilidir, 6. ve 7. Maddeleri ise çatışmaları çözme hakkındadır ve 8 - 10. maddeler de ise sürdürülebilir barışçıl küresel toplum için önlemleri sunmak hakkındadır. Bu beyan, mevcut uluslararası hukuk hükümlerinden farklıdır, çünkü uluslararası düzene göre ihtilaf çözümü için kapsamlı bir çözüm ve kavratma ilkeleri sunar ”dedi.

"BARIŞ VATANDAŞI OLARAK HAYATIMIZA DAHİL EDELİM"

“Gelecek, barış dünyasını tamamlamak için bize güveniyor. Barış eğitiminden öğrendiklerimizi alıp barış vatandaşı olarak hayatımıza dahil edelim. Uluslararası hukukun temelini dünya barışına doğru tesis edecek olan DPCW ile dünya barışı sağlanabilir. Hepinizi “Barış Mektubu Kampanyası” na katılmaya davet ediyorum.” DPCW'ye dayalı olarak barış için yasal olan bağlayıcı bir uluslararası çerçeve oluşturmaya katılım için insanları çağırdı.

Romanya’nın bir gençlik grubu olan Master Peace’in düzenlediği ve Uluslararası Barış Gençlik Grubu’nun (IPYG) sponsorluğunu yaptığı UN ECOSOC kapsamında bulunan uluslararası bir STK olan Uluslararası Göksel Kültür, Dünya Barışı, Işığın Restorasyonu (HWPL) ev sahipliği yaptı.