Son Dakika
- Science Photo Library
Darwin, Türlerin Kökeni kitabında "Tüm organik varlıkların ilerlemesine yol açan tek bir genel yasa: Çoğal, çeşitlen, güçlü olanın yaşamasına, zayıf olanın da ölmesine izin ver" diye yazmıştı

Charles Darwin'in ortaya attığı doğal seçilim yoluyla evrim teorisi, insanlar olarak dünyadaki yerimizi sorgulamamızı sağladı.

İnsanların primatlarla ortak bir atası olduğu fikri, Batı medeniyetinin temellerini sarsan bir fikirdi.

Darwin bu düşüncesini 20 yıl boyunca kendine sakladı. Sonunda 'Türlerin Kökeni' kitabını yayınladığında "bir cinayeti itiraf etmiş gibi" hissettiğini anlattı.

210. doğum gününde, tüm zamanların en radikal fikirlerinden biriyle başa çıkmaya çalışan Darwin'in hayatındaki dönüm noktalarını inceledik.

Library of Congress
Darwin: Bir saatini heba etmeyi göze alan bir insan, hayatın değerini kavrayamamıştır

Doktorluktan vazgeçti

Charles Robert Darwin 12 Şubat 1809'da İngiltere'nin Shrewsbury kentinde zengin bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukluğunda dindar olmayan bir Hristiyan olarak yetiştirilse de ailesi yeni fikirlere açıktı. Dedeleri Adınlanma'nın önemli figürleri arasındaydı: Kölelik karşıtı sanayici Josiah Wedgewood ve Zoonomi kitabında bir türün bir başka türe dönüşebileceğine (transmutasyon) dair radikal fikrini paylaşan Erasmus Darwin.

Babası ve dedesinin izinden giden Darwin 1825 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde tıp okumaya başladı. Fakat iyi bir doktor değildi, anestezinin henüz bulunmamış olduğu bu çağda Darwin tedavi tekniklerini çok sert buldu.

Fakat Edinburgh bilim için en iyi yerlerden biriydi; Oxford ve Cambridge'de düşüncelerine müsamaha gösterilmeyen radikal fikirli insanları kendine çekiyordu.

Darwin orada transmutasyon üzerine teorileri olan insanlarla tanıştı. 1820'lerde evrim fikrine en yakın şey transmutasyon kavramıydı.

- Science Photo Library
Erasmus Darwin gibi bilim insanları ve sanayicilerin bir araya gelerek yemek yediği, bilimsel ve teknolojik ilerleme üzerine konuştuğu The Lunar Society kulübünün gravürü

Kariyerine kilisede devam etti

Doktor olmak istemediğini fark eden Darwin, kariyerine kilisede devam etmeye karar verdi; 18 yaşında Cambridge'de teoloji okumaya başladı.

Tanrıya inanmayan biri değildi fakat hayatının yeni istikameti onu heyecanlandırmıyordu.

Bir din öğrencisi olarak çok fazla boş vakti vardı, o da bunu gerçekten ilgisini çeken alan olan biyolojiye adadı.

Zamanının çoğunu böcek toplayıp onları inceleyerek geçirmeye başladı.

1831'de mezun olduktan sonra, din adamı olarak çalışmaya başlamadan, karşısına hayatının fırsatı çıktı.

Beş yıllık gemi yolculuğu

Darwin'in Cambridge Üniversitesi'ndeki hocası, bilimsel araştırmalar ve gözlemlerde bulunmak üzere dünyayı gezecek HMS Beagle gemisine Darwin'i natüralist olarak tavsiye etti.

Darwin o tarihten itibaren beş yıl boyunca dört kıtayı gezdi, bir yandan karşılaştığı türlerden örnekler toplarken diğer yandan da yerel jeolojiyi inceledi.

Uzun deniz yolculuklarında kitap okuyacak çok vakti oldu. Charles Lyell'in Jeoloji Prensipleri adlı kitabı, uzun zaman içinde küçük değişimlerin nasıl birikimler yaratabileceğini düşünmesini sağladı.

Fakat deniz tutmasından muzdarip biri olarak uzun deniz yolculukları her zaman kolay geçmiyordu. Bir keresinde, "Deniz tutmasının bana yaşattıkları, hayal edebileceğimin ötesindeydi" demişti.

Ama bulantı sadece denizde değil, hayatının ilerleyen yıllarında da karşısına çıkacaktı.

Gemi 1935 yılında Güney Amerika'dan ayrıldıktan sonra Ekvador kıyısından 960 mil açıktaki Galapagos Adaları'na ulaştı.

- Getty Images
Beagle gemisi

Darwin küçük volkanik adalardan oluşan Galapagos'a ulaştığında, sanılanın aksine bir "evraka" anı yaşamadı. Orada saka kuşları, kaplumbağalar ve alaycı kuşlar üzerine çalıştı, fakat bulguları bir çıkarım yapabilecek kadar detaylı değildi.

Yine de gözlemlerinin birikimleri yavaşça büyüyordu.

Evrim teorisi oluşmaya başlıyor

1938'e geldiğinde evrime dair fikirleri gelişmeye başladı.

Darwin, o zamanki terminolojiyle, transmutasyonun nasıl gerçekleştiğini görmüştü. Çevrelerine daha uygun hayvanlar daha uzun süre yaşıyor ve daha çok üreyebiliyordu. O zaman evrim "doğal seçilim" yoluyla kendiliğinden gerçekleşmeliydi.

Darwin bu fikri kabullenmekte zorlandı, Hristiyan dünya görüşüne aykırıydı bu.

Dedesi transmutasyon hakkında yazdığı için toplumdan dışlanmıştı, kendisi de aynı sonu yaşamaktan korkuyordu.

Darwin'in dedesi Erasmus Darwin, 1794'te yayınladığı Zoonomia adlı kitabında Science Photo Library
Darwin'in dedesi Erasmus Darwin, 1794'te yayınladığı Zoonomia adlı kitabında, "Bütün sıcak kanlı hayvanların bir küçük iplikçikten ortaya çıktığını hayal etmek çok mu iddialı olur?" diye soruyordu

Bu yüzden fikirlerini dünyaya açıklamadan önce daha fazla kanıt toplamaya karar verdi. Bu sırada gezilerinde gördüklerini kitaplaştırarak ününü artırdı.

Endişeleri nedeniyle hastalandı

1851'de, kızı Anne'ın hastalanıp öldüğü sene Darwin de hastalandı. Uzun süren bulantılar yaşıyordu.

Hastalığı hayatında sürekli tekrar eden bir öğeye dönüşmüştü.

Bu yüzden dönem dönem uzun süreler tedavi görmesi gerekiyordu.

Darwin'in hastalığının semptomlarını inceleyen tarihçilerin bir kısmı bunun tropik bir hastalık olabileceğini söylüyor. Diğerleri ise bunun psikosomatik bir durum olduğunu, endişeli olduğu dönemlerde semptomların arttığını söylüyor.

Bu yüzden yeni teorisini dünyaya açıklayacağı dönemde sağlığı daha da kötüleşecekti…

Her şeyi başlatan mektup

Haziran 1858'e gelindiğinde Darwin evrim hakkında yarım milyon kelime kaleme almış ama hiçbirini yayınlamamıştı.

Darwin'in hayranı olan ve Beagle gemisiyle yaptığı yolculuktan ilham alan Alfred Russel Wallace, o dönemde benzer bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Gözlemleri sonucunda Darwin'den bağımsız bir şekilde doğal seçilim teorisini buldu ve bunu nasıl paylaşması gerektiği konusunda Darwin'den tavsiye almak için bir mektup gönderdi.

Darwin artık fikirlerini yayınlamazsa tarihe doğal seçilim teorisini geliştiren kişi olarak Wallace'ın geçeceğini fark etti.

Fakat Wallace uzakta bir gemideydi ve kendisiyle iletişime geçmesi mümkün değildi.

Bu Darwin'i etik bir ikilemde bıraktı.

Fikirlerini açıklayıp açıklamama konusunda karar verme acısının yanında bir de Wallace'a adil davranmak için ne yapması gerektiğine karar vermesi gerekiyordu.

- Getty Images
Alfred Russel Wallace

1858: Teori açıklanıyor

Darwin sonunda, Temmuz 1858'de çığır açan doğal seçilim yoluyla evrim teorisini açıkladı. Bunu yaparken Wallace'ın da hakkını verdi.

Darwin'in fikirleri Britanya'da dönemin en iyi doğa tarihi topluluğu olan Linnean Society'ye sunuldu. Darwin arkadaşlarıyla konuştuktan sonra hem kendi makalesinin hem de Wallace'ın makalesinin aynı toplantıda açıklanması gerektiğine karar kıldı.

Wallace seyahatinden döndükten sonra Darwin'in davranışını adil buldu.

Teorinin açıklandığı toplantıya gidemeyen tek kişi Wallace değildi: Darwin de 18 aylık oğlunun kızıl hastalığı nedeniyle ölmesi yüzünden o toplantıya gidemedi.

Teorisini açıkladıktan yaklaşık bir yıl sonra, Kasım 1859'da Darwin sonunda teorisini bir kitap halinde yayınladı.

Orijinal adıyla Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni veya Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine, tarih boyunca yazılmış en önemli kitaplardan biri olacaktı.

Darwin kitabın yazım süreci hakkında, "Cehennemde gibiydim" diyecekti.

Dedesi Erasmus gibi tüm itibarının yok olmasını göze alıyordu.

Kitap yayınlandıktan sonra Kilise ve bazı gazetelerden yoğun eleştiri aldı.

Çoğu insan kitabın ima ettiği şeyden sarsılmıştı: İnsanlar primatlardan geliyordu.

- Getty Images
Darwin 22 Mart 1971'de yayımlanan The Hornet Magazine'deki bu karikatür gibi karikatürlerle eleştiriliyordu

Fakat bazıları, Darwin gibi önemli bir isim söyledikten sonra evrimin kanıtlarını dinlemeye daha istekli hale geldi.

Oxford Üniversitesi'nde evrim tartışmaları

Darwin fikirlerini kamu önünde savunma konusunda isteksizdi. Bunu yapmak diğerlerine, özellikle de genç biyolog Thomas Huxley'e kaldı.

19. yüzyılda bilimsel konuşmalar toplumda önemli eğlencelerden biriydi ve özellikle de evrim hakkındaki tartışmalar kalabalıkları kendisine çekiyordu.

Huxley'in en meşhur tartışması Bilimin İlerlemesi İçin Britanya Birliği adlı örgütün toplanmalarından birinde oldu.

Pek çokları tarafından bilim ile Tanrı arasında kilit bir savaş olarak görülen bu tartışmada Huxley'in karşısında Piskopos Samuel Wilbertforce, İncil'e göre insanın yaratılışını savunuyordu. Tartışmanın sonunda iki taraf da galibiyet ilan etti.

- Getty Images
Hollandalı Rönesans ressamı Brueghel'in betimlediği Adem ve Havva'nın hikayesi, Darwin öncesinde Batı toplumlarında insanların kökeni konusundaki baskın fikirdi. Darwin Hristiyanlık hakkında "İnancımı bırakmakta isteksizdim… Bu yüzden inançsızlığın beni ele geçirmesi zaman aldı, ama sonunda tamamlandı" demişti.

Haziran 1860'taki bu tartışma Darwin'i efsaneleştiren olaylardan biri haline geldi ve fikirlerinin Victoria dönemi toplumunu nasıl sarstığını gösterdi.

Tedirgin edici miras

Darwin yakın akrabaların çocuk yapması konusunda da bir uyarı yazdı. Fakat bu uyarı botanikle ilgili bir ders kitabının içinde gizliydi.

Darwin kendi evliliğinden endişeleniyordu.

Darwin'in eşi ve kuzeni Emma'dan 10 çocuğu olmuştu ve Darwin adanmış bir babaydı. Ama o güne kadar bir oğlu ve iki kızını kaybetmiş, diğerler çocukları hastalıklarla boğuşmuştu.

Darwin bir orkidenin kendisi tarafından döllenmesi durumunda daha az sağlıklı olduğunu fark etmişti ve ailesinin durumunun sorun yaratabileceğinden endişeleniyordu.

Darwin bu nedenle 1871'deki nüfus sayımında sorulacak sorular arasında kuzen evliliğini de eklemek istedi fakat bu teklif reddedildi.

Kraliçe Victoria da kuzeniyle evlenmişti ve Darwin bir tabuyu daha sorguluyordu.

1869'a gelindiğinde Türlerin Kökeni dünya çapında bir çok satan olmuş, birden fazla baskı yapmıştı.

Darwin her baskıda argümanlarını güçlendirdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdikçe daha güçlü örnekler ortaya koyuyordu.

5. baskıda, filozof Herbert Spencer'dan ödünç aldığı "survival of the fittest", yani çevresel koşullara en uygun olanın hayatta kalması terimini kullandı.

- Getty Images
İnsan ve en yakın akrabalarının iskelet yapıları

Türkçe'de "en güçlünün hayatta kalması" olarak da kullanılan bu terim kısa süre içinde Darwin'in fikirlerinin tek cümlelik özetine dönüştü.

Doğal seçilim kavramının aksine kutsal bir varlığın bir şeyi seçtiği imasına da sahip değildi.

Darwin o tarihte kendini agnostik olarak görmeye başlamıştı. Agnostiklik bin yıllardır var olsa da, agnostisizm kavramını yaratan da Huxley'di.

- Getty Images
Thomas Henry Huxley, 1866'da

Darwin Türlerin Kökeni'ni yayınladıktan 12 yıl sonra Darwin ilk kitabında yalnızca ima ettiği fikirlerini açıklama cesaretini buldu ve Şubat 1871'de İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçilim adlı kitabı yayımlandı.

Kitap dolaysız bir şekilde insan evriminden bahsediyor, Hristiyan tutuculuğa karşı yeni bir cephe açıyordu.

Darwin ilk kitabını yayımladıktan sonra geçen 12 yılda fikirleri kabul görmeye başlamıştı. Victoria çağı toplumu insanların maymunlarla ortak atası olup olmadığı konusunda derinden bölünmüştü fakat saygıdeğer pek çok düşünür Darwin'in fikirlerini destekliyordu.

- Getty Images
Modern insanın ve kafatasının evrimi

Son yıllarında inzivaya çekildi

Son yıllarını artan hastalıklarıyla geçiren Darwin son anına kadar çalışmayı bırakmadı.

Son dönemlerini sadece eşi ve birkaç arkadaşını gördüğü bir inziva ile geçirdi.

Din konusunda Eşi Emma ile aralarında ciddi farklılıklar olsa da son aylarında ona Emma baktı.

Gücünün azalmakta olduğunun farkında olan Darwin, mahallesindeki mezarlık için "Dünyadaki en tatlı yer" diyordu.

Ama 19 Nisan 1882'de gözlerini yumduğunda, Huxley'nin daha gösterişli planları vardı.

1727'de Isac Newton'ın gömüldüğü, 2018'de de Stephen Hawking'in gömüldüğü, Londra'nın merkezinde bulunan Westminster Sarayı'nın karşısındaki Westminster Abbey'e, resmi adıyla Aziz Peter Kilisesi'ne gömüldü.

- Getty Images
Westminster Abbey
  • Vücudumuzda 'artık ihtiyaç duymadığımız' özellikler
  • Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi
  • 'Frankenstein Dinozoru' gizemi çözüldü
  • Bilime yön veren ada
  • 1000 yıl sonra kimler hatırlanır?
  • İnsan zekâsını yanlış mı anladık?
  • Alman bilim insanları açıkladı: Yılan ve örümcek korkusu evrim kökenli
  • Sadece bazı insanlara has 5 fiziksel avantaj
  • Ahtapotlar 'evrimsel silahlanma yarışının sonucu'
  • Dünya çapında onbinler 'bilimsel gerçekler' için yürüdü

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300