Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

e Devlet üzerinden artık elektrik, su, doğalgaz abonelik başvuruları gerçekleştirilebilecek fakat İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları bu yenilik kapsamıyor. İstanbul'da elektrik abonelik başvuruları CK Boğaziçi Elektrik şirketinde yapılmakta. Peki, CK Boğaziçi elektrik aboneliği nasıl yapılır? İşte abonelik işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler...

CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?

CK Boğaziçi Elektrik abonelik başvuru için httpshttps://www.ckbogazicickbogazici.com.tr/tr/nasilnasil-abone-olabilirim adresine tıklayarak online bir şekilde abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Müşteri Hizmet ve Müşteri İşlem Merkezlerimize giderek başvuru yapmak isterseniz; size en yakın Müşteri Hizmet ve Müşteri İşlem Merkezlerimize giderek başvuru yapabilirsiniz.

ELEKTRİK ABONELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

EV ABONELİĞİ İÇİN:

Temel Bilgiler:

Abone veya sayaç numarası
Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
DASK No. veya poliçe
Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP MALUL GAZİLER tarifesinden yararlanmak için:

Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi
İkametgah belgesi

İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN

Temel Bilgiler:

Abone veya sayaç numarası,
Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
Vergi levhası (Vergi nono., vergi dairesi, ticaret unvanı),
Ticaret sicil nono. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)
Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)
DASK nono. veya poliçe (binada mesken varsa)
SANAYİ tarifesinden yararlanabilmek için:

Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı (kapasite raporu da gereklidir)
TARIMSAL SULAMA tarifesinden yararlanabilmek için:

Tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan, yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge.
DSİ’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi.
KISA SÜRELİ abonelikler için:

(En fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilmektedir.)

Talep dilekçesi,
Bağlantı anlaşması,
Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,
Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman.

Ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden; gerçekleşen tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden uygulanacak tarife bedeli hesaplanarak bedelin makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilmektedir.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bağlantı anlaşması bulunan (enerji müsaadesi almış ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için;

Görevli perakende satış şirketi (CK Enerji Boğaziçi Elektrik) ile müşteri arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir.

Perakende satış sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız.

GÜVENCE BEDELİ

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında,

Görevli tedarik şirketi kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

Güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

ELEKTRİK ABONELİK BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Abonelik iptali, abonenin kendi başvurusu ile gerçekleştirilebilir. Abone adına vekil ya da yetkili işlem yapacaksa, içinde elektrik işlemleri yapabileceğine dair ifade bulunması şartıyla noter onaylı vekaletnamenin aslı/ ıslak imzalı yetki belgesi ile vekil veya yetkili kişi de başvuru yapılabilir.

Mevcutta elektriği başkası adına açık olan bir yerde kendi adınıza elektrik aboneliği yapmak için eski aboneliği iptal etmek istiyorsanız gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kendi adınıza yeni abonelik başvurusu yapmanız yeterlidir, işlemlerinin tamamlanınca eski elektrik aboneliği de otomatik olarak iptal olur.

Vefat etmiş bir kişi adına olan elektrik aboneliği, veraset ilanıyla belirtilen ilgili mirasçılar tarafından iptal edilebilir. Vefat eden kişi (muris) adına olan aboneliğin iptali ve o aboneliğe ait güvence bedelinin iadesi, mirasçıların tamamı tarafından veya bu konuda vekâleten temsil eden kişi tarafından yapılabilir.