Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aile Bakanlığı’nın Kadın Konukevinin Açılması ve İşletmesi Hakkında Yönetmeliği 5 Ocak 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle şiddet gören kadınların geçici olarak barındırıldığı yerlerin tanımı yapıldı, ismi ise “konukevi” olarak belirlendi.

VAKIF İPTAL İSTEDİ

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Aile Bakanlığı yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bu merkezlerin “sığınak”, “sığınma evi” şeklinde belirtildiği, konukevi tanımına yer verilmediği ifade edildi. Merkezlerin adının konukevi olmasının İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olduğu, gizlilik şartlarının da ihlaline neden olabileceği savunuldu.

BAKANLIK: İSİM DEĞİL HİZMET ÖNEMLİ

Aile Bakanlığı tarafından Danıştay 10. Dairesi’ne gönderilen savunmada ise “kadın konukevi” tanımının İstanbul Sözleşmesi’nde belirtilen “kadın sığınma evleri” tanımına aykırı olmadığı, daha geniş bir kavram olduğu aktarıldı. Yönetmelikte konukevi olarak başlıklandırma yapılmış olsa da farklı adlarla açılabileceğinin düzenlendiği, bu evlere verilecek isimden ziyade, verilecek hizmetin önemli olduğu savunuldu.

“İDARENİN TAKDİR YETKİSİNDE”

Danıştay 10. Dairesi, iptal isteminin reddine karar verdi. Konukevlerinin fonksiyonlarına vurgu yapılan kararda, yönetmeliğin hukuka ayrı olmadığı vurgulandı. Kararda, “yasal düzenlemelerin kendisinden beklediği fonksiyonları yerine getirmekle yükümlü olan sosyal hizmet kuruluşlarının terminolojik olarak konukevi olarak adlandırılmasının idarenin takdir yetkisi içerisinde olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

“KONUKEVİ” KALACAK

Bu karar sonrası şiddet mağduru kadınların geçici olarak barındırıldığı mekanların genel adı “konukevi” olmaya devam edecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri