Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, istihdam edilmek üzere; Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, ve Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlarında personel alımı yapılacak. 

HALKBANK İÇKONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCILIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar
bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para
aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak
e) İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat),İşletme, Maliye,
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya,
Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk
Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği
bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili
makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında
yüksek lisans derecesi almış olmak

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların
başvuruları kabul edilecektir.)
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her
yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak
raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan
sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık
mesleğine uygun bulunmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

YAZILI SINAV VE DİĞER KOŞULLARIN YER ALDIĞI BİLGİLER

Sınav Tarihi: 5 Kasım 2016, Cumartesi
Sınavın Yapılacağı Yer: İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri
Oturum Sayısı: 2 (iki)
Süre: Her oturum 120 dakika (10.00 ve 14.00 saatlerinde başlatılacaktır)
Soru Sayısı: Birinci Oturum: Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru)/Yabancı Dil (60 Soru),İkinci Oturum: Alan Bilgisi (120 Soru)
Sınav Yöntemi: Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan
Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda (240) test sorusu yer alacaktır.

515 KİŞİNİN ALINACAĞI İÇ KONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCILIĞI İÇİN DETAYLI BİLGİLER

 25 KİŞİNİN ALINACAĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UZMANI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ