Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 109 bin 907 ton, linyitin 6 milyon 804 bin 714 ton ve taş kömürü kokunun 379 bin 823 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitin 6 milyon 381 bin 187 ton ve taş kömürü kokunun 398 bin 760 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞ KÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 95,3 iken linyitte yüzde 106,6 olarak hesaplandı.

TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının yüzde 52'si termik santrallere, yüzde 24,5'i kok tesislerine, yüzde 8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88'i termik santrallere ve yüzde 7,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 95'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Türkiye'de yakıt olarak asfaltit kullanan tek termik santral olan Silopi Termik Santrali günlük 665 bin kişinin ihtiyacı olan elektriği üretiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri