Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olarak Fatiha "başlangıç" anlamını taşır. Mekke döneminde inerek ilk zamanlar “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü),el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifa, eş-Şükr ve es-Salât, es-Seb’ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi âyet) anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in kısaca özünü oluşturup, kısaca özeti olarak nitelendirebiliriz. Fatiha Suresi ayrıca dua niteliğindedir.  Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarından yararlanabilirsiniz.

Fatiha Suresi Anlamı:

 • Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
 • Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
 • (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 • Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

Fatiha Suresi Okunuşu:

 • Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
 • Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
 • Errahmânir'rahim
 • Mâliki yevmiddin
 • İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
 • İhdinessırâtel müstakîm
 • Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin...