Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Saliha ÇOLAK / GAZETE HABERTÜRK

Avrupa Birliği (AB) ile vize kolaylığı çerçevesinde çıkartılacak düzenlemeler arasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıya göre, kamu ve özel sektör kuruluşları kişisel verilerin korunması için “veri sorumlusu” görevlendirecek. Kişisel verilerin gizliliğini korumayanlara, 1 milyon liraya kadar para ve 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Tasarı ile getirilen diğer düzenlemeler şöyle:

CİNSEL HAYAT ÖZEL BİLGİ

-Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Bunların kişinin açık rızası olmadan kaydedilmesi ve işlenmesi yasaklanacak.

-Kamu sağlığının korunması ve tıbbi amaçlarla kişisel veriler rıza aranmadan işlenebilecek.

-Kişisel verilerin milli savunmayı, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi serbest olacak.

-Kişisel veriler ilgili ülkede verilerin korunması konusunda yeterli koruma varsa, yabancı ülkelere de aktarılabilecek.

-Başbakanlık ile ilişkili 7 üyenin görev yaptığı Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulacak.