Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para, ilk olarak Abdülmecid Dönemi'nde, 1840 yılında basılmış ve son padişah Vahdeddin Dönemi'ne kadar basımına devam edilmiştir. Osmanlı'da kağıt para sırasıyla; 1840-1863 Abdülmecid ve Abdülaziz Dönemleri, I. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı için 1876-1877 yıllarında V. Murad ve Abdilhamid Dönemleri, II. Meşrutiyet Dönemi Dünya Savaşı'nın finansmanı için 1912-1916 yılları arasında Mehmed Reşad ve Vahdeddin Dönemleri'nde üç dönem ve evrede değerlendirilmiştir.

Osmanlılarda ilk kağıt para  İmparatorluğun son dönemlerinde bastırıldı. Sultan Abdülmecid'in tahta çıktığı sıralarda devlet büyük bir para sıkıntısı içinde bulunuyordu. 1840 yılında, 160 bin Osmanlı Altını karşılığında "Kâime-i Mutebere" adı verilen kağıt paralar çıkarıldı. Bunların en büyüğü 500, en küçüğü 10 kuruşluktu.

Aynı yıl, 400 bin Osmanlı Altını karşılığında 50, 100 ve 500 kuruşluk olmak üzere daha küçük boyda paralar basıldı. Bu paraların üzerlerinde tuğra, altlarında Maliye Nazırı'nın mührü, arkalarında ise "Nezâret-i Celile-i Maliye" damgası vardı.1861 yılı Ağustos ayı sonuna kadar piyasadaki kağıt paralar değiştirildi. Kaimeler 1863 yılında tedavülden kaldırıldı. Ancak, halk arasında para için hâlâ "kayme" tabiri kullanılmaktadır.