Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ÖSYM tarafından gerçekleştirlen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'ndan aldıkları puan ile hava, kara ve deniz için başvurularını yapan öğrenciler, sonuçlar için bekleyişini sürdürüyordu. Milli Savunma Üniversitesi, bugün itibarıyla astsubay başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki Milli Savunma Üniversitesi Astsubay başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Üniversitesi Astsubay başvuru sonuçları hakkında detaylar...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak için YGS puanıyla başvurularını yapan öğrenciler için sonuçlar bugün açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan sonuçlara göre öğrenciler kazanıp kazanamadığını sorgulayabiliyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru yapan adaylar sırasıyla GS 1-6-5-4-2 puan türlerine göre en yüksekten itibaren sıralanarak çağırılmıştır. Harp Okulları sınavları henüz tamamlanmadığından dolayı Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu'na ortak başvurusu olan adaylara da çağrı yapılmıştır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Harp Okulu sınavlarına katılan adaylardan;

Sınavların herhangi bir aşamasında elenen, feragat eden veya ayrılanlar Meslek Yüksek Okulu sınavları için çağrı yapılsa dahi sınavlara alınmayacaktır.

Sadece, tek tercihi Hava Harp Okulu olan adaylardan “Ön Fiziki Kontrol” veya “Psikomotor Testi” aşamalarında elenen adaylar Meslek Yüksek Okulu sınavlarına katılabilecektir.

Harp Okulu sınav sonuçları Meslek Yüksek Okulu sınavlarının değerlendirilmesinde de geçerli olacak, Meslek Yüksek Okulu sınavlarına katılan adayların sınav sonuçları ise sadece Meslek Yüksek Okulu sınavlarının değerlendirilmesinde geçerli olacaktır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu çağrısı birinci tercihi Bando Meslek Yüksek Okulu olan adayların YGS 1-2-3-4-5-6 puanlarından en yüksek olanına göre sıralanarak yapılmıştır. Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmamıştır.

Harp Okulu sınavlarına katılan adaylardan birinci tercihi Bando Meslek Yüksek Okulu olan ve kontenjana giren adaylar sadece Müzik Yeteneği Sınavına çağırılacaktır.

Baraj Puanları

Kara, Hava ve Deniz Meslek Yüksek Okulu için baraj puanları;

 • YGS 1 puan türünden 177,57111 ve üzeri olan,
 • YGS 2 puan türünden 170,81179 ve üzeri olan,
 • YGS 4 puan türünden 244,31547 ve üzeri olan,
 • YGS 5 puan türünden 217,46859 ve üzeri olan,
 • YGS 6 puan türünden 199,71321 ve üzeri olan adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına çağırılmıştır.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Yüksek Okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek adaylar başvurabilirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 22 (yirmiiki) yaşında olmak (1995 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 22 (yirmiiki) dâhil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (150 ve üzeri) almış olmak, (Bando MYO’na müracaat edecek adaylardan Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz. Diğer lise bölümleri için YGS puanları esas alınır.)

5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 • Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

7. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

10. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

11. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

12. Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

13. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

14. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

15. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

16. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BOY-KİLO STANDARTLARI