Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır. 

5. Bölüm

F. "EVİN DUVARLARI İNLİYOR"

Gülen, büyük bir zâtın misafir olduğu evin duvarlarının zikir esnasında ötüşe geçtiğinden, evin duvarlarından, tavanından ve zemininden inilti vb. sesler duyulduğundan bahsetmektedir.

“…Bir emekli albaydan dinlemiştim. Bir asrı aydınlatan, belki birkaç asrı aydınlatan dev bir düşünce, dev bir ruh, bir eve misafir olmuş. Vaka bu. Onun hali o zaten. Onu bize tanıtanlar, bildirenler öyle tanıttılar. Evrâd-u ezkâr insanı, inleme insanı, milleti kurtarma uğrunda kendini çoktan unutmuş insan. Ev sahibi tanımıyor. Hanımıyla yatıyorlar. Birden bire evin duvarlarının ötüşe geçtiğini duyuyor. Bir inilti! Bu da ne? Ömer’e mezarın ses vermesi gibi bütün evin duvarlarında, zemininde, tavanında duyulan şu ses: -ama ben o sesi diyemeyeceğim. Çünkü ne sesim, onun sesi, ne soluğum onun soluğu, ne gırtlağım onun gırtlağı, ne de dilim onun dilidir.- Aman Allah’ım! Öyle: Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü mine’z-zâlimîn ve Yâ Rabbî innî messeniye’ddurr ve ente erhamu’r-râhimîn, Rabbî innî messeniye’d-durr. Kabul buyur, şakamı bile yâ Rabbi! Rabbî innî messeniye’d-durr. Esas bana zarar isabet etti. Sen erhamu’r-râhimîn’sin. Rabbî innî messeniye’d-durr ve ente erhamu’r-râhimîn, Rabbî innî messeniye’d-durr ve ente erhamu’r-râhimîn. Dürtüyor yanındaki hanıma, ‘hanım kalk!’ diyor. Eve devlet kuşu kondu. Bu adam Hızır mıdır? Nedir? Hızır değildir; ama makâm-ı Hızır’ı temsil eden bir büyüktür.” (Kutsilerin Takvası, Kutsiler Takvası-2, dk. 41:10 vd.).

“…Ortalığın lerzeye geldiğini, bu devrimizde oldu bir tanesi. Arabanın içinde oturuyorduk diyor. Birden bire –hacca giderkeniçinde oturduğumuz araba ileri geri hareket etmeye başladı. Araba ileri geriye doğru hareket ediyor. Bu da meczup gibi kendinden geçmiş, derin murakabeler içinde. –Geçen sene ölmemişti. Bu sene de ölmemişse hala hayattadır. Demek sizin yetiştiğiniz toprak böylelerini de yetiştirince, toprak hala kuvve-i inbâtiyesini kaybetmemiş. Hala büyük insan yetiştiriyor. Anladık ki; bu o kaynaktan geliyor.- Yanına sokuldum dedim ki; ne düşünüyordun şu dakikada? Ümmet-i Muhammed’in hak dinlemez, söz dinlemez hali gözümün önünde tüllenince; Allah, bunlara azap ettiğini düşündüm. Beni, ‘Allah’ım!’ dedim. Beni yak! dedim. Allah’ım beni yak! dedim. Araba lerzeye gelmiş, ileriye gidiyor, geriye geliyor.” (Kutsilerin Takvası, Kutsiler Takvası-2, dk.52:00).

Din adına akıl dışı garip şeyler anlatarak dikkat çekmek öteden beri bir takım şarlatanların taktiği olagelmiştir. Burada aktarılan pasajlar da bunun tipik örnekleridir. Bu tür anlatımlar, halkı doğru din anlayışından uzaklaştıran yaklaşımlardır.