Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Anayasa Mahkemesi, memuriyet girişte güvenlik soruşturması getiren düzenlemenin iptaline karar vermişti. AYM kararında; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilen kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin kuralla sadece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması devlet memurluğuna alımlarda aranacak şartlar arasında sayılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanmıştı.

EMNİYET VE MİT YAPACAK
Teklif ile güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmalar, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” olması öngörülüyor. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması düzenleniyor. Bu kişilerde “Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, propagandalarını yapmamak” gibi ilkeler aranacak.

NELERE ARAŞTIRILACAK?
Güvenlik soruşturması sırasında ise kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığına bakılacak

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK
Kamu hizmeti ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonu’na iletilecek. Komisyon verilerin güvenliğinden sorumlu olacak. Komisyon kararlarını tamamlandıktan sonra iki yıl içinde bu verileri silecek veya yok edecek. Dava açılmışsa bu veriler silinmeyecek.

DAVA SÜRECİNDE YENİ ARAŞTIRMA
Ve devam eden davalar...Güvenlik soruşturması sonucuna göre, kamu görevine atanmayan kişiler tarafından açılan iptal davalarında bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililer hakkında güvenlik soruşturmalarının yeniden yapılmasına karar verilecek. Bu karar en geç 7 gün içinde davaya bakmakta olan mahkemeye bildirilecek. Mahkeme bu bildirim üzerine 6 ay süreyle devanın geri bırakılmasına karar verebilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri