Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği İBB Meclisi, Silivri Belediyesi’nin 14 Kasım 2018 tarihinde değiştirilmesini talep ettiği sokak ismiyle ilgili teklifi görüştü. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nun ortak raporu ile İBB Meclis gündemine gelen teklifte, Silivri Gümüşyaka Mahallesinde bulunan ‘Hüsumet Sokağı’ isminin aslında ‘Hüsumet Çıkmazı Sokağı’ olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilerek, söz konusu sokak isminin değiştirilip, yerine anlamca daha güzel ve ilçesinde mükerrer olmayan ‘Barışçıl Sokağı’ isminin verilmesinin talep edildiği belirtildi.

Teklifi oybirliğiyle kabul eden İBB Meclisi, söz konusu sokak isminin değiştirilmesine karar verdi. Yine oybirliğiyle kabul edilen kararının sonuç bölümünde ise şöyle denildi: “Hüsumet isminin anlamının düşman demek olduğundan ‘Hüsumet Çıkmazı Sokağı’ isminin ‘Barışçıl Sokağı’ olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür." Cadde, sokak ve meydanlara isim verilmesi veya değiştirilmesi yetkisi yasa gereği Büyükşehir Belediyesine ait ve bu konuda büyükşehir belediye meclislerinden karar alınması gerekiyor.

Öte yandan, söz konusu sokağın değiştirilen adı 'Hüsumet'in de aslında yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer almayan bu kelimenin doğru yazılışı 'Husumet'. Kelimenin anlamı ise şöyle: (husu:met),Arapça ḫuṣūmet 1. isim Hasım olma durumu. 2. isim Düşmanlık.