Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

1983 yılında çıkarılan bir yasa ile Atatürk Orman Çiftliği arazilerinden bir bölümü şartlı biçimde ve tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne verildi. Ancak bu araziler daha sonra TOKİ'ye devredildi. Yapılan imar planı değişikliği ile de bu araziler, "konut ve ticaret" alanına çevrildi.

TOKİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

TOKİ, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi'nde 48 bin 354 metrekarelik iki arsayı, açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Satışa sunulan arsalar için açık artırma satışının, 5 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da, TOKİ'nin Ankara merkez binasında gerçekleşeceği duyuruldu.Ticaret ve konut alanı niteliğine sahip iki arsanın, toplam 299 milyon 996 bin 510 lira muhammen bedel ve yüzde 25'i peşin 48 ay vadeli olarak satışı gerçekleşeceği basına yansıdı.

YÜRÜTMESİ DURDURULDU

İhaleye sayılı günler kala Ankara 4. İdare Mahkemesi, iki araziyi "konut ve ticaret" alanına çeviren imar planına dair yürütmeyi durdurma talepli davayı karara bağladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nce açılan davada Mahkeme, söz konusu imar planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

AOÇ İÇİN ÖNEMLİ TESPİTLER

Kararda, AOÇ arazileriyle ilgili çok önemli tespitlere yer verildi. İşte o tespitler:

ATATÜRK'ÜN MİRASINA UYGUN DEĞİL: "5659 sayılı AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Yasası'nın Ek 1. maddesinde yer alan 'AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz' hükmüne aykırı olarak, AOÇ'den Gazi Üniversitesi'ne geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımı getirilerek, söz konusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edildiği, AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlemesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğundan kamu yararına uygun olmadığı, AOÇ'nin kuruluşuna ve Atatürk'ün mirasına uygun bir düzenleme olmadığı, yapılan düzenlemenin genel bir karar değil, noktasal bir karar olduğu, bu durumun yasa ve yönetmelikte tanımı yapılan Nazım İmar Planın çerçevelediği 'genellik' kavramına aykırı olduğu...

ÜNİVERSİTE ALANI AYRILMADAN...: Yapılan plan değişikliği ile eşdeğer "üniversite alanı" ayrılmadan "konut ve ticaret" alanı kullanımına dönüştürüldüğünden, Mekânsal Planlar Yönetmeliği'ne aykırı olarak yapıldığı, 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı Ankara Çevre Düzeni Planına ve planların kademeli birliktelik ilkesine aykırı olduğu, planlama bölgesinde plan notu ile ilave 1676 kişi ek nüfus önerildiği, artan nüfus nedeniyle teknik ve sosyal donatı dengesi bozularak, 1676 kişi için ilave sosyal ve teknik alt yapı alanı yeterli oranda yeşil alan ayrılmadığı göz önüne alındığında; dava konusu yapılan plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'na, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen  usul ve esaslara ayrıca, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olacağı sonuçlarına varılmıştır.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR: Öte yandan, davaya konu işlemin imar planına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararlar olacağı ise açıktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri