Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Merak Edilenler İşten çıkarılan işçi hakları nelerdir? Kime işçi denir? İşçi hakları nelerdir? ... - Merak Edilenler Haberleri

    İşçi hakları İş Kanunu ile belirlenir, Çalışma Bakanlığı ile denetlenir ve işçi işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda ise işçi mahkemelerine başvurulur.4857 sayılı İş Kanunu'nda işçinin çalışma şartları ve ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları belirtilmektedir. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, bu kanunda yazan şartlara bağlı olarak çalışması gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise denetim ve teftiş durumlarında yetki sahibidir. Askeri iş yerlerinde Milli Savunma Bakanlığı da teftiş konusunda yetki sahibidir.

    Öte yandan BM tarafından İnsan Hakları Bildirgesi'ne eklenen madde ile; "Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır." Peki İş Kanunu'na göre işçi hakları nelerdir? İşten haksız yere çıkarılan işçiler neler yapabilir? İş sözlemeleri hakkında bilinmesi gerekenler ve işe iade davasına kısa bir bakış...

    İŞÇİ KİME DENİR?

    Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. Türk Dil Kurumu'na göre "Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücret ya da maaş alan kimse" olarak tanımlanmıştır.

    İŞÇİ HAKLARI NELERDİR?

    REKLAM

    4857 Sayılı İş Kanunu'nda işçinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kısaca işçilerin çalıştıkları süre boyunca işveren tarafından karşılanması ve korunması gereken en önemli hakları; Eşit davranılma ilkesi, maaş, sosyal sigorta, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, kadın işçi için analık, doğum sonrası ücretsiz izin, günde 11 saatten çok çalıştırılmama, gece 7,5 saatten çok çalıştırılmama ile maddi ve manevi zararların tanzimidir. Ayrıca eşit davranılma ilkesine göre; "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik,

    siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Ya da aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz."

    Kanunla belirlenen bu haklarla ilgili yaşanan işçi işveren uyuşmazlıkları genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde veya Asli Mahkeme niteliğindeki İş Mahkemelerinde görülür.

    İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI

    İşten kendi isteğiyle ya da işveren tarafından çıkarılan işçiler iş sözleşmeleri gereği bazı haklara sahip olurlar. Bunların başında; Kıdem ve ihbar tazminatı ile işe iade davası yer alır. İşten çıkış türüne göre işçi kanunla belirlenen haklarını kullanır.

    İŞE İADE HAKKI: Haksız nedenle işten çıkarılan işçiler, İş Mahkemelerine başvurarak işe iadelerini talep edebilirler. İş Mahkemesi işten kovulan işçiyi haklı bulursa mahkemenin emri ile işine geri döner ya da işçinin zararını giderecek bir ücret ödenmesi emredilir.

    İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNE EKLENEN 2 İŞÇİ HAKKI

    REKLAM

    Birleşmiş Milletler işçi haklarını desteklemek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne iki madde eklemiştir. Bu maddeler;

    MADDE 23

    "Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

    Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır."

    MADDE 24

    "Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır."

    İŞ KANUNU MADDELERİ

    4857 Sayılı İş Kanunu'nda aşağıda belirttiğimiz konular başlıklar halinde açıklanmaktadır.

    İşyerini bildirme

    İstisnalar

    Eşit davranma ilkesi

    İşyerinin veya bir bölümünün devri

    Geçici iş ilişkisi

    İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

    Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

    Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

    Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma

    Deneme süreli iş sözleşmesi

    Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

    Süreli fesih

    Feshin geçerli sebebe dayandırılması

    Sözleşmenin feshinde usul

    Fesih bildirimine itiraz ve usulü

    Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

    Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

    İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

    İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

    Derhal fesih hakkını kullanma süresi

    Yeni iş arama izni

    Çalışma belgesi

    Toplu işçi çıkarma

    Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

    Askerlik ve kanundan doğan çalışma

    Ücret ve ücretin ödenmesi

    Ücretin gününde ödenmemesi

    Ücretin saklı kısmı

    Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

    Ücret kesme cezası

    Asgari ücretYarım ücret

    Fazla çalışma ücreti

    Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

    Olağanüstü hallerde fazla çalışm

    Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

    Hafta tatili ücreti

    Geçici iş göremezlik

    Tatil ücretine girmeyen kısımlar

    Yüzdelerin ödenmesi

    Yüzdelerin belgelenmesi

    Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

    Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

    Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

    Yıllık ücretli iznin uygulanması

    Yıllık izin ücreti

    İzinde çalışma yasağı

    İzinlere ilişkin düzenlemeler

    Sigorta primleri

    Ücretten indirim yapılamayacak haller

    Çalışma süresi

    Telafi çalışması

    Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

    Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

    Ara dinlenmesi

    Gece süresi ve gece çalışmaları

    Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

    Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

    Yer ve su altında çalıştırma yasağı

    Analık halinde çalışma ve süt izni

    İşçi özlük dosyası

    Yönetmelikler İş Sağlığı ve Güvenliği

    İş ve işçi bulmaya aracılık

    Devletin yetkisi

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ