Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç KAFİRUN Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kafirun Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Fazileti, Tefsiri ve Okunuşu
    1

    Kafirun Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kafirun Suresi, Kur'an'ın 109. suresidir. Sure, 6 ayetten oluşur. Mekke'de indiğine inanılır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen “Kafirun” kelimesinden alır. Sure kafir olan kişilerin durumundan bahseder. Kafirun Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kafirun Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

    2

    Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1- Kul ya eyyuhe’l-kafirun.

    2- La a’budu ma ta’budun.

    3- Ve la entum abidune ma a’bud.

    4- Vela ene abidun ma abedtum.

    5- Vela entum abidune ma a’bud.

    6- Lekum dinukum veliye din.

    3

    Kafirun Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1 De ki: "Ey inkarcılar!

    2 Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

    3 Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

    4 Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

    5 Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

    6 Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

    4

    Kafirun Suresi Konusu

    Surede Hz. Peygamber’in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması istenmektedir.

    Kafirun Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci suredir. Maun suresinden sonra, Fil suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkani, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilahlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilahına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilahlarımızdan bazılarını istilam et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kafirun suresi inmiştir (Taberi, XXX, 213-214; Kurtubi, XX, 225).

    5

    Kafirun Suresi Fazileti

    Müfessirler bu surenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul ya eyyühel-kafirun ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahabe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul ya eyyuhel-kafirun suresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesir, VIII, 526; Şevkani, V, 597-598).

    6

    Kafirun Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu surede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilan edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

    Bazı müfessirlere göre 2-3. ayetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. ayetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkani bu yorumu reddetmekte, 4-5. ayetlerin 2-3. ayetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. ayetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. ayetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. ayet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki ayetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile batılı uzlaştırmak anlamına gelir.

    Son ayetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimse­nin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarı­labileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu ayetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden ayetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre ayetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vakıanın tespiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah’tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkani, V, 600).

    7

    Kafirun Suresi Ne Zaman Okunur?

    Kafirun suresi Hz. Peygamber’in namazlarda sıkça okuduğu sureler arasında yer alır. Onun sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rekatlık namazda İhlas ve Kafirun surelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

    8

    Kafirun Suresi Kaç Ayet?

    Kafirun Suresi 6 ayetten oluşmaktadır.

    Kafirun Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Kafirun Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 603. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

    Kafirun Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kafirun suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Kafirun suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Kafirun Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Kafirun suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

    Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ