AA
 

KGF'nin 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi.

Rapora göre, bu dönemde KGF öz kaynakları ve Hazinenin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı.

Ticaret ve hizmet sektörünü 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayi ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti.

Kefalet hacminden en düşük payı ise 1 milyar 567 milyon lirayla elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü aldı.

KEFALETİN YÜZDE 72'Sİ KOBİ'LERE

Geçen yıl toplam 119 bin 294 firmaya 75 milyar 357 milyon lira kefalete karşılık 85 milyar 942 milyon lira kredi kullandırıldı. 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde verilen kefaletlerin yüzde 92'si 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşti.

Verilen kefaletlerin yüzde 72'si KOBİ'lere, yüzde 28'i ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı.

EN FAZLA KEFALET MARMARA BÖLGESİNE

Söz konusu dönemde KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, Marmara Bölgesi toplam 124 milyar 316 milyon lira alarak yüzde 43'lük pay elde etti. Marmara Bölgesi'ni yüzde 17 pay ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 14 pay ile Ege Bölgesi izledi. En düşük payı alan bölge ise yüzde 2 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

Rapora göre, işlem bazında ortalama en yüksek kullandırım 802 bin lira ile Marmara Bölgesi'nde, en düşük kullandırım ortalaması ise 362 bin lira ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Verilen kefaletlerin sektörlere göre dağılımı şöyle:

Sektörler

Adet

 

Kefalet Tutarı

(milyon lira)

Oran (%)

Ticaret ve hizmet

220.545

117.510

41

İmalat sanayi

88.688

98.489

34

İnşaat

46.700

33.618

12

Ulaştırma ve denizcilik

22.434

12.480

4

Tarım ve hayvancılık

38.194

8.215

3

Turizm

15.243

7.992

3

Sağlık

3.659

2.643

1

Madencilik ve doğal kaynaklar

1.766

2.431

1

Eğitim

2.663

1.731

1

Elektrik, gaz ve su kaynakları

870

1.567

1

Toplam

440.762

286.676

100

 

Verilen kefaletlerin bölgelere göre dağılımı ise şöyle (milyon lira):

Bölgeler

Adet

Kefalet Tutarı

Oran

Marmara

154.972

124.316

%43

İç Anadolu

77.485

47.347

%17

Ege

67.577

38.738

%14

Akdeniz

54.371

35.474

%12

Güneydoğu Anadolu

23.198

17.788

%6

Karadeniz

44.731

16.341

%6

Doğu Anadolu

18.428

6.672

%2

Toplam

440.762

286.676

%100

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri