Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na en az ilköğretim mezunu, 25 yaşını bitirmemiş sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli er olabilmek için başvuru detaylarını araştıran vatandaşlar için merak edilen soruların yanıtı sayfamızda. Peki, KKK sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte KKK sözleşmeli er başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KKK SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Halen silah altında olan adaylar başvurularını yaptıktan sonra yayımlanan kılavuzda TABLO-3 ’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.

Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecek.

Adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önemlidir.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacak.

KKK sözleşmeli er sınavları ne zaman, nerede yapılacak?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı nda (Cebeci/ANKARA) yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 199 3 tarihi ve sonrasında doğanlar),

* Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamam ış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 199 3 tarihi ile 31 Aralık 199 8 tarihleri arasında doğanlar),

* Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak ,

* Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş , sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bıra kılmamış olmak,

* Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılm asına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yer e yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçı lık, ihaleye fesat karıştırma, D evlet sırlarını açığa vu rma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

* Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

* Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütleri n propagandasını yapmamış olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıkların d a n Nitelik Belgesi ( TABLO - 1 ) almış olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken “ Askerliğe Elverişli Değil dir ” olarak terhis edilmemiş olmak,

* Boy ve kilo standartları tablosunda ( TABLO - 2 ) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K . lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğin de Sözleşme li Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

* Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.