Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

KPSS sınavından 50-60 puan alan ve devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar zabıta alımı başvurusu nasıl yapılı? Zabıta memur alımı başvuru şartları nelerdir? Şeklinde soruları sıkça aratmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kamu Personeli ve memur alımı ilanları yayımlandı. Buna göre, çok sayıda düşük KPSS puanı ile alım yapılacak.

ZABITA MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Zabıta memuru alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak.

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DPB'de yayında olan ilanlara baktığımızda Uludere Belediye Başkanlığı, Derik Belediye Başkanlığı ve Nusaybin Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapıyor. Bu ilanlardan Nusaybin ile Uludere Belediye Başkanlıklarının ilanına başvurular devam ederken , Derik Belediye Başkanlığı 'nın alımına başvurular 4 Şubat günü başlayacak.

ZABITA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Ülkemizde Zabıta memuru olan vatandaşlar 4 bin TL maaş almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Büşra Kamış