Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Yaşam Muharrem orucu ne zaman? 2017 Muharrem ayı ibadetleri, duası

    Muharrem orucunun, müslümanlar tarafından ne zaman tutulacağı merak ediliyor. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de 'Haram Aylar' olarak ifade edilen mübarek bir aydır. Peki, muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? İşte Muharrem ayı orucu hakkında merak edilenler...

    MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? 2017

    Ramazan ayı dışında kalan aylar içerisinde oruç tutmanın en faziletli olduğu aylar, haram aylardır. Dolayısıyla, Muharrem ayının tamamı oruçlu geçirilebileceği gibi, özellikle Zilhicce’nin son gününü oruçlu geçirip Muharrem ayının 1. gününü de beraberinde oruçlu geçirmek çok fazîletlidir.

    Her hicrî ayda olduğu gibi bu ayın da 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmenin ve haram aylardan olması hasebiyle özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu geçirmenin mükâfatı çok büyüktür.

    REKLAM

    Muharrem ayı içerisinde yer alan ‘Aşure Günü’ de sene içindeki en fazîletli günlerden biridir. Bu günü tek olarak oruçlu geçirmemek kaydıyla, bir gün öncesi ya da bir gün sonrasını ilâve ederek oruçlu geçirmek, fazîletli amellerdendir.

     Zilhicce ayının son gününü ve Muharrem ayının 1. Gününü oruçlu geçirmenin fazîleti hakkında şöyle rivâyet edilmiştir:
    Zilhicce ayının son gününü ve Muharrem ayının 1. Gününü oruçlu geçirmenin fazîleti hakkında şöyle rivâyet edilmiştir: “Kim Zilhicce’nin son günü ve Muharrem’in ilk günü oruç tutarsa, geçen seneyi oruçla kapatmış, gelen seneyi de oruçla başlatmış olur ve çok azîz ve çok celîl olan Allâh, böyle hareket etmesini onun elli yılına kefâret eyler.”

    MUHARREM AYI İBADETLERİ

    * Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

    * Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

    * Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

    REKLAM

    * Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

    * Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

    * Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

    * İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

    * Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı

    kılınır:

    REKLAM

    “Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden

    muhâfaza buyur.”

    Tesbih namazında şunlar okunur:

    1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

    2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2

    âyeti de ilâve edilerek)

    3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

    4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

    Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ

    yapılır.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ