Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç NAZAR DUASI OKU, Nazar Duası Anlamı - Nazar Duası Arapça Okunuşu, Yazılışı ve Türkçe Anlamı – Hz. Muhammed Nazara Karşı Hangi Duayı Okurdu?
    1

    Nazar duası oku... Nazar ya da kem göz, kişinin başına kaza ya da bela gelmesine neden olduğuna inanılan yaygın bir bakış açısıdır. Bu kavramın toplumumuzda bir karşılığı bulunurken nazardan korunmak için okunacak dualar ile olası kötülükler önlenmeye çalışılır. Başta bebekler için olmak üzere, aileye ya da kendine nazar duası okumak önemlidir. Bu yüzden, herkesin nazara karşı okunacak dualar, ayetler ve sureleri bilmesi gerektiğine yönelik bir inanç vardır. Nazardan kurtulma duaları, ayetleri ve sureleri arasında en etkili olanın İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in okuduğu Nazar Duası olduğu şeklinde kabul görür. Bu nedenle, kötülüklerden ve kem gözden korunmak için sık sık Nazar Duası okunuşu yapılır. Nazar Duası Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile okunuşu hakkında detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

    Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

    Nazar duası, özellikle Ayetel Kürsi ve Felak, Nas surelerinin okunmasıyla yapılmaktadır. Dua eden kişi, öncelikle abdest alarak temiz bir ortamda ve niyet ederek duaya başlamalıdır. Ardından, Ayetel Kürsi ve Felak, Nas surelerini okuyarak, nazarın etkilerinden ve kötü enerjilerden korunma niyetiyle dua etmelidir. Son olarak, dua tamamlandığında, eller yüz ve vücuda sürülerek nazarın etkisinden korunma işlemi tamamlanır. Nazara karşı okunacak Nazar Duası Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı ve anlamı şu şekildedir...

    2

    Nazara Karşı Dua: Nas Suresi

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Kul e'ûzü birabbinnâs

    Melikinnâs

    İlâhinnâs

    Min şerrilvesvâsilhannâs

    Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

    Minelcinneti vennâs

    Nas Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

    De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

    İnsanların hükümdarına,

    İnsanların ilahına,

    O sinsi vesvesecinin şerrinden.

    O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

    Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

    3

    Nazara Karşı Dua: Felak Suresi

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Kul e'ûzü birabbil felak

    Min şerri mâ halak

    Ve min şerri ğasikın izâ vekab

    Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

    Ve min şerri hâsidin izâ hased

    Felak Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

    Yarattığı şeylerin şerrinden,

    Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

    O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

    ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

    4

    Nazara Karşı Dua: Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet

    Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

    Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

    Anlamı

    Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

    5

    Nazara Karşı Dua: Ayetel Kürsi

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

    lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

    men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

    velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

    Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

    Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

    Ne uykusu gelir ne de uyur.

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

    O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

    Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

    O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

    O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

    Onları korumak kendisine zor gelmez.

    O yücedir, mutlak büyüktür.

    6

    Peygamberimizin Okuduğu Nazar Duası

    Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri kötülüklerden, şerden korumak için onlara dua okurdu. Hz. Muhammed'in okuduğu bu duanın, nazar duaları arasında en etkilisi olduğuna inanılmaktadır. Peygamberimiz şu nazar duasını okurdu:

    Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh

    Türkçe Anlamı

    "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."

    7

    Nazar Ne Demek?

    Sözlükte “bakmak, görmek; düşünmek” anlamındaki nazar kelimesi Türkçede “beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek” manasında nazar etmek (göz değmek), Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılır.

    Nazar Duası Nedir, Neden Önemlidir?

    Nazar duası, İslam kültüründe kötü enerjilere ve olumsuz düşüncelere karşı koruma sağlayan manevi bir ritüeldir. Kötü niyetli bakışların ve enerjilerin zararlı etkilerinden korunmayı amaçlar. Bu dua sayesinde, insanlar kendilerini ve sevdiklerini negatif enerjilerden koruyarak daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürdürebilirler. Nazar duasının önemi, insanların kötü enerjilere karşı manevi bir kalkan oluşturmasına yardımcı olması ve olumsuz etkilerin önüne geçmesinden kaynaklanmaktadır.

    Nazar Duası ve İslam Kültüründeki Yeri

    Nazar duası, İslam kültüründe binlerce yıldır süregelen bir inanış ve uygulamadır. Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde nazarın zararlarına ve korunma yöntemlerine dair bilgiler bulunmaktadır. İslam inancında, nazar duası özellikle İslam Peygamberi Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilmiş ve uygulanmıştır. Bu nedenle, nazar duası İslam kültüründe önemli ve köklü bir yere sahiptir.

    Nazara Karşı Ne İyi Gelir?

    Kem gözlerden ya da nazardan koruduğuna inanılan yöntemler her toplumda farklılık gösterir. Nazara karşı ne iyi gelir sorusunun yanıtı olarak, İslam dininde bazı hadislerde nazardan ve Hz. Muhammed'in nazardan korunmak için okuduğu dualardan bahsedilmiştir. Nazar veya İn Yekad ayeti, Müslüman halkların yaşamlarında en çok kullandığı ve aynı şekilde kâmil bir şekilde yazarak nazardan korunmak amacıyla evlerin girişlerine astığı Kur'an-ı Kerim ayetlerden birisidir.

    Nazardan Nasıl Korunur?

    Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

    Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

    8

    Nazar Nasıl Geçer?

    Nazar kavramı soyut bir kavram olduğu için nasıl geçtiği konusunda da çeşitli inanışlar vardır. Nazarın nasıl geçtiği konusunda yaygın inanışlar şunlardır:

    Nazarı kovma/çıkarma işleminin başarılı olduğu dua okuyan kişinin esnemesi ile anlaşılır.

    Ne kadar çok ve uzun esniyorsa karşısında oturan insan o kadar çok nazara uğramış demektir.

    Kimi zaman esnemekten gözünden yaşlar gelir.

    Hatta bazen nazara uğrayan kişi de esner.

    Nazar Duası Etkili Mi? Bilimsel ve Manevi Bakış Açıları

    Nazar duasının etkili olup olmadığı, bilimsel ve manevi bakış açılarına göre değişkenlik göstermektedir. Manevi açıdan, inananlar için nazar duası güçlü bir koruyucu etkiye sahip olduğuna ve olumsuz enerjilerden arınma sağladığına inanılır. Bu durum, kişinin kendini daha güvende hissetmesine ve stres seviyelerinin azalmasına katkıda bulunabilir.

    Bilimsel açıdan ise, nazar duasının etkisi üzerine yapılan araştırmaların sayısı sınırlıdır ve kesin sonuçlara ulaşmak zordur. Ancak, plasebo etkisi ve öz-yeterlilik gibi faktörlerin, nazar duasının insanlar üzerindeki olumlu etkilerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, nazar duasının etkili olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt vermek zor olsa da, inananlar için manevi destek ve rahatlama sağladığı kabul edilebilir.

    9

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

    • Ayetel Kürsi
    • Kunut Duaları
    • Sübhaneke Duası
    • Nasr Suresi
    • İnşirah Suresi
    • İhlas Suresi
    • Asr Suresi
    • Felak Nas Suresi
    • Yasin Suresi
    • Kadir Suresi
    • Alak Suresi
    • Al-i İmran Suresi
    • Beyyine Suresi
    • Cuma Suresi
    • Hümeze Suresi
    • Fatiha Suresi
    • Müzzemmil Suresi
    • Duha Suresi
    • Beled Suresi
    • Fetih Suresi
    • Kevser Suresi
    • Kehf Suresi
    • Müddessir Suresi
    • Münafikun Suresi
    • Bakara Suresi
    • Nisa Suresi
    • Salli Barik Duaları
    • Tebbet Suresi
    • Maun Suresi
    • Fil Suresi
    • Karia Suresi
    • Mümtehine Suresi
    • Tekasür Suresi
    • Saff Suresi
    • Tahrim Suresi
    • Adiyat Suresi
    • Ala Suresi
    • Zilzal Suresi
    • Kureyş Suresi
    • Vakıa Suresi
    • Şems Suresi
    • Leyl Suresi
    • Talak Suresi
    • Tarık Suresi
    • İnfitar Suresi
    • Kalem Suresi
    • Hucurat Suresi
    • Şifa Duası
    • Rızık Duası
    • Dilek Duası
    • Nazar Duası
    • Karınca Duası
    • İsmi Azam Duası
    • Ezan Duası
    Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ