Rusya, ekonomistlerin bir süredir tartıştığı 'haftada 4 gün mesai' uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin milletvekili Andrey Isayev, partisinin 'haftada 4 gün çalışmayı' desteklediğini açıkladı. Söz konusu uygulama sayesinde çalışanların aileleriyle daha fazla vakit geçirebileceğini vurgulayan Isayev "Bunun yanında çalışanlar kendilerini geliştirmek de daha fazla zaman bulabilir, sağlıklarına daha dikkat edebilirler. 'Haftada 4 gün mesai' ayrıca işsizliği de düşürebilir" ifadelerini kullandı. 

SENDİKALAR DESTEK VERİYOR

Ülkede haftada 4 gün mesai uygulamasını ilk olarak Başbakan Dmitry Medvedev önermiş, bu öneri Bağımsız Sendikalar Federasyonu tarafından desteklenmişti. İlk bakışta haftada 5 yerine 4 gün çalışmayı herkesin isteyebileceği düşünülebilir. Ancak Ruslar uygulamaya şüpheyle yaklaşıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen ankette Rusların yüzde 43'ü daha az gün çalışınca şirketlerin daha düşük maaş ödemesinden endişe ettiği için haftada 4 gün çalışma' uygulamasına karşı olduğunu ifade etti. 

Milletvekili Andrey Isayev ise bu endişelerin yersiz olduğunu, yasayla haftada 5'ten 4 gün mesaiye geçişte maaşların düşürülmesini yasaklayacaklarını belirtti. Gelecek ay taslak metninin tamamlanması beklenen yasada ayrıca bir geçiş süresi öngörülecek. Şirketler kademeli olarak 'haftada 4 gün mesaiye' geçecek. 

ŞİRKETE SADAKAT ARTIYOR

Haftada 4 gün mesai uygulaması son yıllarda sık sık gündeme gelmeye başladı ve artan sayıda akademisyen tarafından desteklenen bir fikir haline geldin. Wharton School'dan psikolog Adam Grant konuyla ilgili şubat ayında yaptığı değerlendirmede "Çalışma saatleri kısaldığında insanların dikkatini daha rahat toplayıp aynı miktarda iş yaptıklarını kanıtlayan yeterince deney var. Çalışanlar bu durumda hem daha yaratıcı oluyor hem de çalıştıkları kuruma daha fazla sadakat duyuyorlar" ifadelerini kullandı. 

HENRY FORD YILLAR ÖNCE KEŞFETTİ

'Gerçekçiler için Ütopya' kitabının yazarı ekonomist ve tarihçi Rutger Bregman ise 'kısa çalışma haftasının' aslında radikal bir fikir olmadığını beyan etti. Siyasilerin uzun süredir bunu başarabilmek için çözüm arayışında olduğunu söyleyen Bregman "1970'lere kadar, onlarca yıl boyunca ekonomistler, sosyologlar ve filozoflar gitgide çalışma saatlerinin ve günlerinin azalacağına inandı.1920'ler ve 30'larda büyük girişimciler daha az gün çalışan işçilerin daha verimli olduğunu fark etti. Örneğin Henry Ford haftalık çalışma saatini 60'tan 40'a düşürerek çalışanlarının daha verimli olduğunu keşfetti" dedi. 

'VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR'

Oxford Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jan-Emmanuel De Neve de insanların sevdikleriyle beraber sevdiği şeyleri yapacak vakti bulmasının 'tatmin olmak' için en önemli öncelik olduğunu belirtiyor. 3 günlük haftasonunun doğru iş-özel yaşam dengesinin kurulmasına katkıda bulunacağını belirten Jan-Emmanuel De Neve "Haftada 4 gün çalışmak çalışanların mutlu olma potansiyelini ve dolayısıyla verimliliğini artıracaktır" yorumunda bulundu. 

BAZILARI YOĞUNLUĞU KALDIRAMADI

2015 yılında İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nden araştırmacılar gerçekleştirdikleri deney sonucu haftada 5 yerine 4 gün çalışanların verimliliğinin yüzde 8 ila 12 arasında arttığını tespit etti. Geçen yıl Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bir deneyde de benzer bir sonuca ulaşıldı. Ancak farklı olarak, haftada 4 gün çalışmak, söz konusu günlerde daha yoğun çalışmak anlamına geldiği için bazı çalışanların tempoyu kaldıramadığı tespit edildi.  

'GETİRİSİ İŞÇİLERLE PAYLAŞILMALI'

İngiltere Sendikalar Kongresi (TUC) ise geçen yıl yayımladığı raporda haftada 4 gün çalışmayı 'artan verimliliğin getirisini işçilerle paylaşmak' olarak tanımladı. TUC, teknolojinin gelişimiyle üretimin hızlandığını ve daha verimli hale geldiğini, dolayısıyla işçilerin bu artan verimden, hayat standartlarını düşürmeden daha az çalışarak faydalanması gerektiğini düşünüyor. 'Haftada 4 gün mesai' uygulamasının 21. yüzyılda elde edilmesi gereken en önemli haklardan birisi olarak kabul ediyor.