Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yeni yayımlanan duyuruya göre İstanbul Tuzla'da bulunan Karadeniz Onarım Destek Komutanlığına Saç ve ince saç işçisi elektrikçi ve meydancı alımı yapılacak. toplamda 3 kişi istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların terörle mücadelede malul sayılmayan şekilde yararlananlar arasında alınacak. İşte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurular 28 Mayıs-06 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr.) aracılığıyla yapılacaktır

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlar sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri,

- 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

- Adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların sınavları Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılacak olup, işyeri tarafından yapılan sınavı kazanan adaylardan, başarı sırasına göre talep sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

- Sağlık durumunun çok tehlikeli işyerinde çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi gereği işe göndermede öncelikli olanlar bu madde hükümleri çerçevesinde öncelik durumlarını ispatlamak zorundadırlar. Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, bulunduğu halde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacağı için bu haktan ikinci kez kullanamayacaklardır.. Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS'ye veya EKPSS'ye girme şartı bulunmamaktadır.