Triturus grubuna giren semendergiller, dünyanın kuzey yarısında yaygın haldedirler. Türlerinin sekiz kadarı Avrupa’da, yedisi de Birleşik Amerika’da yaşar. Asya’daki türleri sayıca fazladır. İşte, semender hakkında detaylı bilgiler...

SEMENDER NEDİR?

Semendergiller familyasına giren uzun gövdeli, dört bacaklı ve kuyruklu amfibyumlara verilen genel addır.

Kuzeybatı Afrika, Güney-Orta Avrupa, Suriye ve Anadolu’da yaşar. Uzunluğu 20 cm, bazen 30 cm’yi bulur. Deri düz ve siyah, ya iki uzunlamasına sıra biçiminde ya da düzensiz olan sarı tonlardaki lekelerle kaplıdır. Alt bölümü siyahımsı gridir ve kirli yeşilimsi sarı lekelerle kaplıdır. Küt vücudu, geniş başı, kısa kuyruğu, kulak bölgesinde çok büyük bir bezi ve sırtta bez ile siğil sıraları vardır.

Gölgeli ve nemli yerleri sever; Çoğunlukla gece canlanır ve avlanır. Çiftleşme, ya ilkbaharda ya da yazın sığ sularda ya da nemli toprakta yapılır. Dişi tohum torbasını bir sonraki ilkbahara kadar taşır, 20-40 kadar yavru yaklaşık 6-9 ay kurkçuk olarak kalır. Tehlikede yakıcı bez salgılarım boşaltır.

Başlıca türleri: Alp Semenderi, Kafkas Semenderi, Luschan Semenderi, benekli Semender, Su Semenderi. Su Semenderleri yumurtlayarak ürerler. 20 kadar türleri vardır. İyi bilinenleri: Mermer semender, taraklı semender, safran semenderi, Toros semenderi, adi semender, dağ susemenderi.


Semendergiller, (Lat Salamandridae). Omurgalı hayvanlardan Amfibyumlar sınıfının, kuyruklular takımına giren bir familyası. Avrupa, Asya ve Afrika’ da yaşarlar. Alp semenderi, akciğersiz semender, Kafkas semenderi ve iki soluklugilleri kapsar. Bu hayvanlarda bir iç döllenme olur.

Uzun, silindir biçimli biraz küt vücutları, 4 iyi gelişmiş bacakları ve yuvarlak kuyruğu, düz ve bez açısından zengin derileri vardır. Uzunlamasına sıralanmış damak dişleri ve kirpikli gözleri bulunur.

BENEKLİ SEMENDER

Benekli semender, Salamandridae familyasından, 14–19 cm boyunda, Türkiye'de endemik bir semender türü. Habitat kaybından dolayı soyu tehlikededir.

KARA SEMENDERİ

Kara semenderi, Salamandridae familyasından bir semender türü. Batı Akdeniz'de güneybatı Türkiye ile Yunanistan'da görülürler. Doğal habitatları, ılıman ormanlar ve Akdeniz tipi çalılıklardır. Küçük böceklerin ergin, larva ve nimfleri ile solucanlar ana besinlerini oluşturur. Boyu en fazla 15 cm olur.

KAFKAS SEMENDERİ

Kafkas semenderi, Salamandridae familyasından bir semender türü. Gürcistan ve Türkiye'de görülürler. Doğal habitatları ılıman ormanlar ve nehirlerdir. Habitat kaybından dolayı tehlikedirler.