Uzun süredir beklenen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluşturuldu. Böylece sigortacılar Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu (BDDK) benzeri bir kurul ile yönetilecek ve kurul sigortacılık ile ilgili kararları ivedilikle alabilecek. Bir başkan ve ikinci başkan dahil 5 üyeden oluşan kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak. Sigortacılık ve özel emekliliğe yönelik her türlü konulardan sorumlu kurul üyelerine ticaret yapmak, dernek, vakıf ve kooperatifte yöneticilik yapamayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunamayacak, sigorta alanında faaliyet gösteren şirketlerde pay sahibi olamayacak ayrıca hakemlik ve bilirkişilik de yapamayacak. Başkan ve üyeler, birinci dereceye kadar kan hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin kurumun sorumlu olduğu alanda görev almadığını ve pay sahibi olmadığını belgeleyecek. Üyeler kurumun gizli bilgilerini başka birisine açıklayamayacak ve kendisi lehine kullanamayacak. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere oluşturulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görev yetki ve sorumlulukları da belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MERKEZ İSTANBUL'DA OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul'da olacak. Kurum, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek. Bireysel emeklilik, tarım ve afet sigortaları gibi konular kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek. Sigortalıların ve katılımcıların korunması konusunda tedbirler alarak bu önlemleri ilgili kuruluşlara uygulatabilecek olan Kurum, sigorta şirketleri ve özel emeklilik şirketlerini inceleme, denetleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütebilecek.

KURUL BAŞKANI KURUMUN DA BAŞKANI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık, özel emeklilik ve diğer mali piyasalarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek. Kurum, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı altında üst kurula sahip olacak. Kurul, biri başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kurul başkanı, Kurum'un da başkanı olacak. kurul en az iki haftada bir olmak üzere gerekli hallerde toplanacak, en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz sigortacılık uzman ve yardımcıları çalışabilecek. Kurumda, çeşitli kadro, sınıf, unvan ve dereceye sahip 357 personel istihdam edilecek. Kurum, sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve sektör göstergelerine dair 6 ayda bir rapor yayımlayacak. Bu arada, söz konusu kararnameyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı da kapatıldı.