Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sigorta Sigortacıların başkanına hakemlik yasak - Sigorta Haberleri
    .png
    .png

    Uzun süredir beklenen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluşturuldu. Böylece sigortacılar Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu (BDDK) benzeri bir kurul ile yönetilecek ve kurul sigortacılık ile ilgili kararları ivedilikle alabilecek.Bir başkan ve ikinci başkan dahil 5 üyeden oluşan kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak. Sigortacılık ve özel emekliliğe yönelik her türlü konulardan sorumlu kurul üyelerine ticaret yapmak, dernek, vakıf ve kooperatifte yöneticilik yapamayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunamayacak, sigorta alanında faaliyet gösteren şirketlerde pay sahibi olamayacak ayrıca hakemlik ve bilirkişilik de yapamayacak. Başkan ve üyeler, birinci dereceye kadar kan hısımlarının, evlatlıklarınınve aralarında evlilik bağı kalkmışolsa bile eşlerinin kurumun sorumluolduğu alanda görev almadığını ve pay sahibi olmadığını belgeleyecek. Üyeler kurumun gizli bilgilerini başka birisine açıklayamayacak ve kendisi lehine kullanamayacak. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere oluşturulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görev yetki ve sorumlulukları da belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    REKLAM

    MERKEZ İSTANBUL'DA OLACAK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilenSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul'da olacak. Kurum,sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek. Bireysel emeklilik, tarım ve afetsigortaları gibi konular kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek. Sigortalıların ve katılımcıların korunması konusunda tedbirler alarak bu önlemleri ilgili kuruluşlara uygulatabilecek olan Kurum,sigortaşirketleri ve özel emeklilik şirketlerini inceleme, denetleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütebilecek.

    KURUL BAŞKANI KURUMUN DA BAŞKANI

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,sigortacılık, özel emeklilik ve diğer mali piyasalarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek. Kurum,Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı altında üst kurula sahip olacak. Kurul, biri başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kurul başkanı, Kurum'un da başkanı olacak. kurul en az iki haftada bir olmak üzere gerekli hallerde toplanacak, en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haizsigortacılık uzman ve yardımcıları çalışabilecek. Kurumda, çeşitli kadro, sınıf, unvan ve dereceye sahip 357 personel istihdam edilecek. Kurum, sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve sektör göstergelerine dair 6 ayda bir rapor yayımlayacak. Bu arada, söz konusu kararnameyleSigortacılık Genel Müdürlüğü veSigortaDenetleme Kurulu Başkanlığı da kapatıldı.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ