İstanbul Fatih’te, 6 Kasım'da 4 kardeşin intihar ederek yaşamına son vermesi, ekonomik ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ekonomik kriz nedeniyle gelirlerin azaldığı, işsizliğin arttığı ve yoksullaşan kesimlerin gereksinimlerini karşılamakta zorlandığı ve ödeme güçlüğüne düştüğü yönünde değerlendirmeler öne çıktı.

Devletin, sosyal yardımları genişletmesi üzerinde duruldu.

 

ELEKTRİKTE DESTEK

Elektrikte, dar gelirli kesimlere yönelik destek mekanizması bulunuyor. Devlet, hanede kişi sayısına bakarak, aylık 150 kilovatsaate kadar tüketilen elektriğin parasını karşılıyor. Bu uygulamadan halen 2 milyonun üzerinde hane yararlanıyor.

 

Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak destekten yararlanan hane sayısının artma olasılığı bulunuyor.

 

BİR HAFTA SÜRE

Bu tartışmalar sürerken, Ankara’dan konuyla ilgili bir adım atıldı. EPDK, BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ hakkında soruşturma açtı.

Kurum, İstanbul Fatih’te 4 kardeşin ölümünün ardından elektrik kesme uygulamasıyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ’a bir yazı gönderdi. Yazının, dün ilgili işletmelere ulaştığı belirtiliyor.

Kurum, 15 Kasım Cuma gününe kadar, üç önemli konuda veri ve belge istedi. Ailenin yaşadığı konutun aylık elektrik tüketim miktarı, ödenmeyen fatura sayısı, işletmenin gerek idari gerekse de teknik işlemlerine ilişkin belge ya da tutanaklar.

Bunlar, haftaya cumaya kadar EPDK’ya iletilecek. Soruşturma, bu belge ve veriler ışığında yön alacak.

Olayın yaşandığı konutta, elektrik aboneliğinin başka biri adına olması, soruşturmanın en kritik unsurları arasında yer alıyor.

1881 -
1938