Son Dakika

Yıllık Güneş dönüşü haritasında ülkemizin 1’inci evi olan Yengeç yükseliyor. Ülkeyi ve bir bütün olarak halkı, genel refahı, sağlığı ilgilendiren konulara vurgu var. Yengecin yöneticisi olan Ay İkizlerde ve 12’nci evde yer alıyor.

Ay ülke haritasında halkı, özellikle kadınları, kamusal nitelikteki tüm meseleleri ifade eder. Ay’ın bulunduğu ev, halkın dikkatinin hangi konularda yoğunlaştığını gösterirken duyarlılıklarını da anlatır.

"HUZURSUZ BİR TOPLUMSAL YAPI VAR"

12’nci evde Ay, kısıtlanmış bir pozisyonda bulunuyor. Tatminsiz, amaçsız, sürekli eleştiren, huzursuz bir toplumsal yapı görünümü var.

Halk dogmatik inançlardan pozitif meraka yönlendirilme ihtiyacında. Ay’ın İkizlerin yöneticisi Merkür ile yaptığı görünüm sebebiyle halkın kısıtlanmışlığını aşmak için yeni iletişim yollarına ve eğitime ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Bunu sağlayan imkanların yıl boyunca geliştiğine dair ibareler var. Sessiz ve derinden işleyen, bilhassa gençler arasında yaygınlaşan yeni ideallerin, iletişim kanallarının oluştuğunu görüyoruz. Halk, kendini ifade edeceği yeni sosyal organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını benimsemeye başlıyor. Nitekim 6 Ocak’ta yaşanacak Güneş Tutulması da bu konuyu tetikliyor.

GENÇLERİN MERAK DUYGUSU ARTIYOR

Gençler arasında bilgiye duyulan merak ve entelektüel ihtiyaçlarda artış görülürken, bağımsızlık arzularına vurgu var. Sadeleşmeyi öne çıkaran, ihtiyaçların doğru anlaşılması yönünde teşvik edici niteliği olan bu idealler, yılın ikinci yarısında daha etkin olacağa benziyor.

2 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş Tutulması ideallerde dönüşümleri tetikliyor. Bu tutulmayla toplumun gençlerle ilgili kaygısı artarken; gençlerde değişim ihtiyaçlarını karşılayacak geniş kapsamlı plan ve program yapma ve sürdürme zorunlulukları açığa çıkıyor.

Yükselenle görünümde olan retro Neptün, Balık burcunda ülkenin inanç ve ideallerine dayalı hedeflerinde gözden geçirmelere neden oluyor. Düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetleri artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük ve inanç tazeleme ihtiyaçları açığa çıkabilir. Haziran ayına kadar süren bu görünüm yaz aylarında yerini sosyal gruplar vasıtasıyla dönüşüme bırakabilir.

Hukuki konularda geçmişten gelen davaların yükü devam ediyor. Yargıda işlerin yavaş ilerleyeceğine dair görünüm sürüyor.

Uluslararası konular ve anlaşmalarda, dikkatli davranılması gereken görünümler var.

Yükselene karşıt yerleşmiş olan Satürn, 7’nci evde uluslararası ilişkilerin, komşuların ülkemiz üzerindeki baskısını artırdığına işaret ediyor. Satürn ülke haritasında geleneksel yöntemleri, statükoyu gösterir. Bu yerleşimi ile baskıcı tutumların ülkenin refahı üzerinde dönüştürücü etkisi olduğunu görüyoruz.

2018 YILINDA EKONOMİDE NELER YAŞANABİLİR?

Finansla ilgili rutin korunmaya çalışılırken ani dalgalanmalar sene boyunca yaşanabilir. İstikrarın korunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, zorunlu tasarruflar olacaktır.

Kaynakların ve üretim biçiminin yenilenmesine dair zorunluluklar iyice açığa çıkıyor. İş ve istihdam sorunları söz konusu. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere üretim modellerinde yenilenmeler olası.

Perakende ve satış sektöründe senenin ikinci yarısına kadar durgunluk görülüyor. Sanayide iş birlikleri, yabancı sermayeli ortaklıklar gelişebilir.

YERLİ ÜRETİM İHTİYACI ARTACAK

Satürn Oğlakta tasarrufu, sürdürülebilir tarım faaliyetlerini, madenleri ve buna dayalı sanayiyi anlatır. Yükselene yaptığı görünümle halkın bu konulardaki inançlarında önemli değişiklikler yaşanacağı, yerli üretime duyulan ihtiyacın zorunlu sebeplerle giderek artacağına işaret ediyor.

Yükselene karşıt yerleşmiş olan Plüton derin değişimlerden geçerek, kaderi kontrol etme ve gücünü eline alma imkanlarına işaret ediyor. Uluslararası konularda yoğunlaşan baskılarla uğraşırken, ülke olarak hedeflerin ve ilişkilerin yenileneceği günlerden geçiyoruz. Eskimiş, geride bırakılması gereken değerler ve ilişkiler açığa çıkarken, süreç zorlu olsa da ülkenin güçleneceği yenileneceği bir süreçteyiz.

Parlamentoyu gösteren eve yerleşmiş olan retro Uranüs temel değerlerin değiştiğine işaret ediyor. Milletvekillerini ilgilendiren dönüşümler olası. Boğanın yöneticisi Venüs, retro olduğu için geçmişten gelen değerler, sistemler gözden geçirilecek.

SORUNLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Venüs 5’inci evde retro konumda. Kadınlar, kadın hakları, kadın çalışanlar, parlamenterler, bürokratlar, elçilerle ilgili geçmişten gelen sorunlar gün yüzüne çıkarken önemli değişimler olası.

Venüs halkın refahı, huzurunu gösterir. Retro oluşu nedeniyle gücü düşük. Bu konularda sorunlar olabilir. Bulunduğu ev ve görünümleri sebebiyle geçmişten gelen el becerilerinin, eski zanaatlarının özellikle kadınlar tarafından kullanılacağını gösteriyor.

El becerisine ve zanaata dayalı üretimde zorunlu sebeplerden artışlar olacak. Otoritenin genç kızlar ve kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılığına bu yıl daha çok ihtiyaç var. Konuya vurgu yapan, önemini açığa çıkaran olaylar yaşanabilir.

Kadın ve çocukların mağduriyetlerine empati ihtiyacı artarken, faillerin cezalarını gözden geçirmeye sebep olan olaylar gelişebilir. Erkek egemen bakış açısıyla suçluya duyulan empati yerini mağdura duyulan empatiye bırakıyor. Bu yolla kadın ve çocuk haklarında ilerlemeyi sağlayan anlayış ve sorunların çözümü için imkanlar artacaktır.

EĞİTİM VE GENÇLER

Ülkelerin 5’nci evi çocukları, gençleri ve sanatsal eğitimi gösterir. Bu evde yoğunlaşan gezegen yerleşimleri ilgili konularda hassasiyetlerin arttığını gösteriyor. 5’inci evdeki Jüpiter ve Merkür kavuşumu uygulanabilir fikirlere işaret ediyor.

Ezoterik astrolojide halkı kaderine götüren güç olarak anılan bu ev; bolluk, büyük potansiyel ve gelecek umuduyla ilişkilidir. Bu evde yoğunlaşan yerleşimlerle derin değişimler yaşanacağını, üretim ve zanaat faaliyetlerini artıran yenileyici fikirlerin doğacağını görüyoruz. Mesleki eğitimin artacağı ve çeşitleneceğine dair işaretler var. Karma meslek liseleri yaygınlaşabilir. Doğum sancılarının şimdiden yaşandığı, önemli olaylara doğru ilerliyoruz. Nihai olarak açığa çıkacak tabloda; dayanaklılık, sadelik, eşitlik ve zanaat hakim olacak.

Güneş, devlet başkanlarını gösterir. Güneş’in bulunduğu yerleşim ve görünümleriyle, idarenin halkın, özellikle gençlerin idealleri doğrultusunda dönüşümde olduğunu, üretim ve eğitim konularına yoğunlaştığını görüyoruz.

SEÇİM

Yerelleşmenin ağrılık kazandığı bir dönemde halkın tercihini adaylar belirleyecek. İktidar ve muhalefet partilerinde hareketli dönemlere ve değişimlere işaret eden görünümler var. Deneyimine güvenilen adaylarda sorunlar olabilir. Seçim sonuçları ile halkın bölgesel farklılıklara dayalı ihtiyaçları iyice açığa çıkacaktır.

SAĞLIK

Sağlık sisteminde yenilenme ihtiyaçları açığa çıkabilir. İthal ilaçlara dayalı tedavilerde aksaklıklar olası. Nisan ayı ile birlikte ilaç temininde, tedavi olanaklarında gelişmeler yaşanabilir.

Ülkemizin haritasında 6’ncı eve geçen Jüpiter sağlıkta yenilenmeleri, askeri ve kolluk kuvvetlerinde sistemli hareketi sağlıyor. Jüpiter, iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir. Olgunlaşma imkanı sunarken eksiklerle yüzleştirir. Bu konulardaki eksik tespitleri yapılırken zamanlı müdahaleler için imkanlar var.
Kuzey Ay Düğümü ülkemizin 1’nci evinden geçiyor. Yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma konularına vurgu var. Milli duygular, ev, yuva ve aile konuları, güvenli alan arayışları artacaktır.

Güney Ay Düğümü Oğlak burcuna geçerek; maddenin değerine vurgu yaparken, sadeleşmeyi, israfın azaltılmasını, çalışıp üretmeyi, toprağı işlemeyi öne çıkarıyor.

TOPLUMSAL YAPILARDA DEĞİŞİM SÖZ KONUSU

Toplumsal yapılar ve statü konularında değişimler söz konusu. Zaman zaman hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar açığa çıksa da Yengecin koruyan ve bütünü kavrayan yapısı ile bu tutumlar yumuşayacaktır.

Yengeç burcunun temsil ettiği; toplum için çalışan, sevecen, koruyup gözeten, eğitim ve insani konularda başarılı, entelektüel becerileri gelişkin, öz değer duygusu yüksek, gerçek insan vasıflarımız gelişirken; Oğlak burcu yenilenen vasıflarımız için sistemler, toplumsal yapılar oluşturacaktır. Önümüzdeki günlerde toplumun değişen ihtiyaçlarına duyarlılıklar önem kazanırken, ortak idealleri sürdürme imkanları artıyor. 2019 senesi gençlerin, sivil toplum kuruluşları ve yeni sosyal organizasyonların gelişimiyle yenilenen bir profil çiziyor.

 


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300