Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Medya 'Açık Radyo'nun lisansı iptal edildi
    Sesli Dinle
    0:00 / 0:00

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce program durdurma ve idari para cezası verilen Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiğini duyurdu. RTÜK'ten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda ele alınan konulardan birinin Açık Radyo olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "6112 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ‘Yayın hizmeti ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasında, medya hizmet sağlayıcılarının, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar şeklinde hükme yer verilmiştir. Aynı fıkranın (b) bendinde ise, yayın hizmetlerinin ‘Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmü düzenlenmiştir” ifadesi kullanıldı.

    REKLAM

    "5 KEZ YAYIN DURDURMA KARARI VERİLDİ"

    Alınan kararın devamı şu şekilde açıklandı: “Açık Radyo hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlali nedeniyle aynı Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ‘idari para cezası' ile ayrıca Üst Kurul kararı uyarınca Kanun'un 32'nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde Saat 08:00'de olmak üzere takdiren ‘5 kez durdurulmasına' karar verilmiştir.

    Yaptırım kararının kuruluşa tebliğ edildiği üst yazıda ayrıca 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ‘Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmü uyarınca işlem tesis edileceği de 31.05.2024 tarihli ve 80395 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.”

    TEBLİGAT AÇIKLAMASI

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere, 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin onuncu fıkrasında; ‘Bu madde hükümlerine göre Üst Kurul tarafından verilen uyarı ve idari yaptırım kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer' hükmü yer almaktadır. Diğer yandan, 6112 sayılı Kanun'un ‘Tebligat ve yetkili mahkemeler' başlıklı 47'nci maddesinin birinci fıkrasına göre; ‘Bu Kanun gereğince yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır' hükmü düzenlenmiştir.

    7201 sayılı ‘Tebligat Kanunu'nun ‘Elektronik Tebligat' başlıklı 7/a maddesi uyarınca; ‘Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

    Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır' şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Ayrıca Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrasında; ‘Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır' hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirildiğinde ve özellikle ekte yer alan UETS delili uyarınca tebligatın 31.05.2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince ‘yayın lisansının iptaline' karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir.”

    KARARIN GEREKÇESİNDEN

    Yayın durdurma gerekçesi olarak, günlük haber programı Açık Gazete'nin 24 Nisan'da yaptığı yayında, "yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesini ihlal eden ifadelerin yer alması gösterilmişti. Radyo'ya ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde, yayının 10 güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha tekrarı halinde Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edileceği uyarısı iletildi. Kararda, programa katılan konuğun kullandığı "Ermeni soykırımı" ifadesiyle ilgili, "söz konusu tehcir hareketine yönelik kullanılmasının hamasi ve tarafgir bir tutumun ürünü olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı. Metinde " 'Ermeni soykırımı' ifadesi kullanılarak bir soykırım yapıldığı iddiasını kamuoyuna taşımak ve bu yönde algı oluşmasına fırsat vermek, asırlarca barış ve huzur içinde yaşamış olan Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişinin çarpıtılarak tarihten husumet çıkarılmasına hizmet edebilecektir" denilmişti.

    AÇIK RADYO AÇIKLAMA YAPTI

    Açık radyodan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Henüz tarafımıza tebliğ edilmemekle beraber, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiği öğrenilmiştir.

    Yayın durdurmayla beraber verilen para cezası için karardaki gibi taksitlendirme talebinde bulunulmuş ve bu kabul edilerek ilk taksit ödenmiştir. Böylece yasaya karşı direnmek ve yargı yolu dışında bu karara karşı gelmek gibi bir niyetimizin olmadığı ve iyi niyetli bir süreç sürdürmeye çalıştığımız ortadır. Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur.

    Anılan kararla ilgili yasal müracaatlar elbette ki yapılacaktır. Bununla beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir. Bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımız ile bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygular ile beraber olmaya devam edeceğiz."

    ÖNERİLEN VİDEO
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ