Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Televizyon ekranlarında sık sık rastladığımız Cübbeli Ahmet Hoca, "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhinde konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir." açıklamasının ardından adı en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki Cübbeli Ahmet Hoca kimdir ve nerelidir? Cübbeli Ahmet Hoca'nın gerçek adı nedir? Cübbeli Ahmet Hoca'nın kitapları nelerdir?

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR VE GERÇEK ADI NEDİR?

Cübbeli Ahmet Hoca 27 Şubat 1965'te Fatih, İstanbul'da doğdu. Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türk vaiz ve hafız olarak tanınıyor. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

1999'da Gölcük depreminin ardından yaptığı bazı açıklamaları sebebiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmış ve bunların hepsinden beraat etmiştir.

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KİTAPLARI

Dualarım
Selâm Risâlesi
Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi
Kur'ân-ı Mecîd Risalesi
Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi
Nüzûl-i Mesih Risâlesi
İ'tikâd Risâlesi
Tasavvuf Risâlesi
Abdest Risâlesi
Tarîkat-i Aliyye'de Rabıta-i Celiyye
Şecere-i Nebeviyye Risâlesi
Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz
Oruç Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi
Receb-i Şerîf Risâlesi
Şa-bânı Şerîf Risâlesi
Kurban Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi'nin Şerhi
Ramazan-ı Şerîf Risâlesi
Ezân-ı Muhammedi Risâlesi
Dinin Direği Müminin M'iracı Namaz
Namaz İlmihâli
Ta'dîl-i Erkân Risâlesi
Salevât-ı Şerîfe
Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler
"Yahudi ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet'e Giremez
Cemâaatle Namaz
Ellidört Farz Şerhi
Salevât-ı Kübrâ
Kurtarıcı İstiğfarlar
Meva'ız-i Kudsiyye
Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri
Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları
Ahlâk-ı Nebî
Salavât-ı Muzâ'afât
Sefer Duâları
Her Derdi İyileştiren Bir Dua
Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek
Mevlid-i Şerîf Kıraati
İstiğfâr Risâlesi
Hac Ve Umre Duaları
Hayrettin Karaman'a Reddiyeler
Hacc Ve Umre Ahkâmı
Safer Ayında Okunacak Dualar
Evliliğin Fazîletleri
Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı
Evlenilmesi Haram Olanlar
Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar
Korunmuş Sır
Nişan Ve Nikâh Ahkâmı
27 Makbul Duâ
Şifâ-i Şerîf
Noel Kutlama Tehlikesi
Hadislere Îman
Zinâya Yaklaşmayın
Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri
3 Vasiyetim
Erba'în-i İdrîsiyye
Faizli Muameleler
Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar
Beşâiru'l Hayrat
Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe
Kadın Halleri Risâlesi
Îmân-İslâm İlmihâli
El-İhtiyâtât
Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât
“Duâlarım” Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler
İçki, Uyuşturucu ve Kurmarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler
Kur'ân-ı Kerîm'deki Tüm Duâlar 1
Salât-ı Tefrîciyye ve Salât-ı Münciye (Tüncînâ)
İbni Ebî Cemre Hazretleri'nin Hayâtı, Eserleri ve Müjdeci Rüyâları
Behcetü'n-Nüfûs
Medrese-i Yûsufiyye'den Mektuplar
Kırk Hadîs Şerif
Âdetli Hanımlar İçin Koruyucu Duâlar
Müsebbe'ât-ı Aşere
Yâsîn Cüzü
Nebevî Vasiyetler
Neseb-i Şerîf
Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (1. Cilt)
Muhiblerin Habîb'e Salevâtı (Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn)
Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri
Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât
Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan
Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (2. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (1. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (2. Cilt)
Kadir Gecesi'ni İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller