Oruçluyken kusmak orucu bozar mı? sorusu, bugün Ramazan ayına girmemizle araştırılmaya başlandı. Hasta olduğumuz zaman veya her hangi bir mide rahatsızlığı durumunda vücut kusma isteği duyar. Peki Ramazan ayında oruç tutarken kusmak orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Başkanlığı’nın resmi sayfasında yer alan cevap…

ORUÇLU İKEN KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.),“Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).