Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan süre için yapılacak ödemelerde, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin 27 Ocak 2017'yi takiben 1 yıl içerisindeki başvurularının esas alınacağını bildirdi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kamudan emekli olanlara 30 yılı aşan her tam hizmet yılları için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanındığı anımsatılarak, ödenecek emekli ikramiyesinin, kapsama giren kişilerin görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplandığı belirtildi.

Düzenlemeyle 30'u aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarının ise hiçbir şekilde 100 liranın altında olamayacağının vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7 bin 500 lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. 7 bin 500 liranın üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir. 30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır. Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir."

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÖDEMELERİ VARİSLERİNE YAPILACAK

Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemelerinin de 7 bin 500 liralık sınırın esas alınarak ödemenin yapılacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır. Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır."

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMALARI SÜRELERİ HESABA DAHİL DEĞİL

Açıklamada, ilgili mevzuat dikkate alındığında emekli ikramiyesi ödemelerinin hesabına dahil edilmeyecek çalışma süreleri ise şu şekilde sıralandı:

"Özel sektörde geçen SSK (4/1-a) hizmetleri, Bağ-Kur (4/1-b) hizmetleri, 506 sayılı Kanunun Geçici 20’nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetler, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37'nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi ve 3160 sayılı Kanunun 15'inci maddesi kapsamında hak kazanılan itibari hizmet süreleri, resmi sektörde geçen ve kıdem tazminatı ya da iş sonu tazminatı ödenmiş süreler veya kıdem tazminatına ya da iş sonu tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona eren SSK (4/1-a) hizmetleri, yurt dışı hizmetleri (2147 ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan hizmetler dahil)."