Akbank, vergilendirme hataları nedeniyle Maliye Bakanlığı'na açtığı bir davayı daha kazandı. Mahkeme, Akbank'ın 2002 yılına ilişkin fazladan ödediği 484.9 milyon YTL'lik verginin 270 milyon YTL'lik kısmının diğer vergi borçlarından karşılanmasına karar verdi. Akbank, vergilendirme hatalarıyla ilgili hukuki sürecin ve alacaklarla ilgili olarak da Maliye Bakanlığı'yla görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Akbank'tan İMKB'ye gönderilen açıklamada, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında yapılan vergilendirme hataları nedeniyle tahakkuk eden ve ödenen kurumlar vergisiyle fon payının toplam 754 milyon 302.9 bin YTL olduğu hatırlatıldı. Söz konusu hatanın düzeltilmesi için Maliye Bakanlığı aleyhine davalar açıldığına işaret edilen açıklamada, bu davalardan 2001 ve 2002 yıllarına ait toplam 686 milyon 410.9 bin YTL'lik alacağın mahkeme tarafından Akbank lehine hükme bağlandığı vurgulandı. Açıklamada, bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekildi.
 
Açıklamada, bu kez de 2002 yılına ait kurumlar vergisi ve fon payına ilişkin 484 milyon 942.4 bin YTL'lik alacağın 270 milyon YTL'lik kısmının diğer vergi borçlarından mahsup edilerek karşılanabileceğine ilişkin verilen kararın tebliğ edildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu tutarın mali tablolara gelir olarak kaydedildiği belirtildi.

Mahkeme kararıyla Akbank lehine hükme bağlanan alacakların geri kalan bölümüyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı'yla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(ANKA)