Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikler, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20nci maddesinin iki bendinde yapılan değişiklikle, emniyet mensubu adayların başarı sıralamasında, yazılı sınav puanının yüzde 25i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25i ile mülakat sınavının yüzde 50si esas alınacak. Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise KPSS puanının yüzde 25i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25i ile mülakat sınavının yüzde 50sine göre başarı sıralaması belirlenecek. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, adayların başarı sıralamasına esas alınan POMEM giriş puanları, adayın KPSS puanının yüzde 25i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50si üzerinden belirlenecek. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla, KPSSden alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin ilgili maddesi de şu şekilde değiştirildi:

"Başarı sıralamasına esas polis meslek yüksekokulu giriş puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25i, mülakat sınavı puanının yüzde 50si ile 8. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25inin toplamıdır. Polis meslek yüksekokulu giriş puanına göre erkek, bayan ve emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGSden alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.

Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilir."