Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan, daha sonra da tutuklanan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tahliye istemli "tedbir" talebini reddetti.

Habertürk Ankara'nın haberine göre, Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne tutukluluğun kaldırılması ve tahliyelerine karar verilmesi talebiyle başvurmuştu. Yüksek Mahkeme tahliye istemli bu tedbir talebini reddetti.Kararda, başvurucuların sağlık durumlarına ilişkin şikâyetlerinin dikkate alınarak sağlık kuruluşlarına sevklerinin sağlandığı, ayrıca cezaevi bünyesinde bir Devlet Hastanesi'nin bulunduğu, dolayısıyla sağlık hizmetleri sağlanan başvurucuların cezaevinde tutulmalarının; yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.Ancak Yüksek Mahkeme, başvurucuların sağlık durumlarına uygun ve fiziksel hâlleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin cezaevi tarafından alınmasına da karar verdi. Kararda ayrıca her iki ismin de yeni gelişmeler olması hâlinde tedbir hususunun re'sen yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgili cezaevine gönderildi.

AÇLIK GREVİNDEN KAYNAKLANAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TUTUKLULUĞUN TEDBİREN SONLANDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN BASIN DUYURUSU

Başvuru, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları olmasına rağmen tutuklu olarak bulundurulmalarının yaşama hakkını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır.

Başvurucular Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi uyarınca haklarında uygulanan tutukluluğun kaldırılmasını ve tahliyelerine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Anayasa Mahkemesi, başvuru formu ile Ceza İnfaz Kurumlarından alınan bilgi ve belgeler çerçevesinde; başvurucuların sağlık durumlarının Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaya başlandıkları günden itibaren takip edildiğini, tedavi ve kontrol amacıyla Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesine sevklerinin yapılmasının planlandığını ancak başvurucular tarafından sevk işleminin reddedildiğini, Ceza İnfaz Kurumu Aile Hekimliği tarafından takip edildiklerini, ayrıca acil durumlar için her türlü tedbirin alındığını ve başvurucuların Ceza İnfaz Kurumunda tutulup tutulmayacakları konusunda alınacak rapor için Adli Tıp Kurumuna sevk süreçlerinin başlatıldığını tespit etmiştir.

Mahkeme, başvurucuların sağlık durumlarına ilişkin şikâyetlerinin dikkate alınarak sağlık kuruluşlarına sevklerinin sağlandığı, ayrıca Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bir Devlet Hastanesinin bulunduğu dolayısıyla sağlık hizmetleri sağlanan başvurucuların Ceza İnfaz Kurumunda tutulmalarının; yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Bununla birlikte Mahkeme, başvurucuların sağlık durumlarına uygun ve fiziksel hâlleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin Ceza İnfaz Kurumları tarafından alınmasının bireylerin yaşam haklarının korunması yükümlülüğünün bir gereği olduğunu vurgulamıştır.

Açıklanan nedenlerle Mahkeme,

A. Başvurucuların tahliyeye yönelik tedbir taleplerinin REDDİNE,

B. Başvurucuların sağlık durumlarına uygun ve fiziksel hâlleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin Ceza İnfaz Kurumları tarafından alınmasına,

C. Başvuru kapsamında yeni gelişmeler olması hâlinde tedbir hususunun resen yeniden değerlendirilebileceğine ve başvurucuların her aşamada yeniden tedbir talebinde bulunabileceklerine,

D. Kararın bir örneğinin başvurucular vekiline, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerine tebliğine,

28/6/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir.