Radyo ve televizyonda AK Parti’nin toplam 50 dakika, CHP’nin ise toplam 40 dakika propaganda süresi olacak. Seçime giren diğer partilere ise toplam 20’şer dakikalık propaganda hakkı tanınacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, siyasi partiler, radyo ve televizyon propagandası için başvurularını ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcilerini YSK’ya 8 Temmuz’a kadar bildirecek.

Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için 10 Temmuzda YSK’da kura çekilecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları 15 Temmuzda başlayacak. Seçim propaganda dönemi 21 Temmuz saat 18.00’de sona erecek.

İKTİDAR PARTİSİNE 50 DAKİKA
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Radyo ve Televizyonla Propaganda” başlıklı 52. maddesine göre, siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere, programlarını ve yapacakları işleri anlatan iki konuşma hakkı tanınacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine 20 dakikalık ilave propaganda, anamuhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.
Buna göre, iktidar partisi AK Parti’nin toplam 50 dakika, anamuhalefet CHP’nin ise toplam 40 dakika propaganda süresi olacak. Seçime giren diğer partiler, Aydınlık Türkiye Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Genç Parti, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Türkiye Komünist Partisi’ne ise toplam 20’şer dakikalık propaganda hakkı tanınacak.
GÖRÜNTÜLÜ PROPAGANDA
Kanuna göre, sürelerinin yarısını aşmamak üzere siyasi partiler bu propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Görüntülü propagandalar TRT dışında hazırlatılacak. Görüntülü propagandalarda siyasi partiler yaptıkları ve yapacakları icraatı anlatacaklar. Bu propagandalarda suç teşkil edecek görüntülere yer verilmeyecek.

Siyasi partilerin görüntülü propagandaları bir defada iki dakikadan az olmayacağı gibi bir günde toplam süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Siyasi partiler propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, TRT imkanlarına göre bu görüntülerin hangi süre içinde TRT’ye teslim edileceğini ve TRT’deki gösterilme zamanlarını düzenleyecek.

Siyasi partiler, radyo ve televizyonda ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini anlatacak. Radyo ve televizyon konuşmaları, Türkiye’deki bütün radyo ve televizyon postaları ile aynı zamanda yayınlanacak.

TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK İÇİNDE YAPILACAK
Radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına yapılacağı, TRT tarafından haber yayınları sırasında önceden duyurulacak.

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, YSK ile TRT tarafından sağlanacak.

Televizyonda seçime katılan siyasi partiler adına yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk Bayrağı YSK’nın tespit edeceği yere asılacak, Kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat takmak zorunda olacak.

Özel radyo ve televizyonlarda siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak.
(AA)

BAKMADAN GEÇME