Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen enerjiye ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenecek. Gümrük Müsteşarlığı serbest dolaşıma girişe ilişkin gümrük genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verildiği anımsatıldı.

Bir ay içinde gelecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi her ayın ilk iş günü tescil edilecek. Yükümlülerin kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekiyor.

Eşyanın kıymetinin o ay için teslimi öngörülen ve sözleşmede yer alan miktar ve birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunlu kılınıyor.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenecek.

VERGİLER KIYMET ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Tebliğ kapsamında tescil olunan beyannameye ilişkin vergiler beyan edilen kıymet üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilecek. Tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler nakit olarak teminata bağlanacak.

Fatura ibrazıyla ortaya çıkan miktar ve kıymet esas alınarak, fazla alındığı tespit edilen vergiler için iade işlemi yapılacak. Bir ay içinde gelen eşyanın ölçümü hat işleticisinden alınacak rapora istinaden yapılır. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilecek.

(ANKA)

BAKMADAN GEÇME