Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri

    Özel Radikal Okulları Buca Kampüs Müdürü Mehmet Öztürk, eğitim yöneticilerinin okulda geçen süreyi nasıl düzenleyeceğine dair önerilerde bulundu. "Artık okullarda öğrenmeyi öğretmek, beynimizi daha iyi kullanmak için düşünmeyi öğreten dersler, eğitimler yapmamız gerekmektedir" diyen Öztürk "Okulda öğretime ayrılan sürenin artırılmasının öğrenme üzerinde etkisi vardır. Bir öğrencinin öğrenme için harcadığı toplam süre içinde okulda ders saatleri içinde harcanan sürenin payı arttıkça öğrencinin başarı düzeyi de artmaktadır. Peki, okulda öğretime ayrılan sürenin etkisi hep olumlu mu olmaktadır? Ne yazık ki bu her okulda ve her zaman aynı olmamaktadır. Çünkü eğitimde verimlilik öğretimin, öğretmenin, kullanılan araç, gereç, yöntem ve tekniklerin niteliğine, okulun örgütsel yapısına, okulun günlük öğretim süresinin dışında düzenlediği içerik çeşitlendirme ve zenginleştirme, akademik destek veya telafi programlarının yapılıp yapılmadığına son olarak da öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri gibi değişkenlere bağlıdır. Bu saydıklarımız tam ise öğretim süresinin artırılması ile öğrencilerin akademik başarı düzeyi anlamlı şekilde yükseltilebilir. Böylece istenilen bilgi, beceri ve davranışların kazanılması öğretim süresinin etkili kullanımıyla olanaklı hale gelebilir. Tabii burada ders içinde meşgul olunan sürenin nasıl kullanıldığı da ayrı bir önem kazanmaktadır, yani öğrencilerin öğretim amacıyla hazırlanmış materyallerle veya sunumla ilgilendikleri, meşgul oldukları süre önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

    Öğretime ayrılan sürenin artırılması

    Okulda öğretime ayrılan sürenin artırılması ile öğrencilerde hangi değişikliklerin gerçekleşmesinin beklendiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "Okulda öğrencinin tam gün eğitim sonrasındaki sürenin artması, okul tarafından yapılacak programlı kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, müze gezileri yapılması yanı sıra kütüphaneler de daha fazla zaman geçirilmesi, akademik destek programlarına daha fazla yer verilmesi gibi sonuçları getirecektir. Okulda geçirilen bu sürenin artırılması sadece öğrencilerin öğrenmesini çoğaltmakla kalmayacak aynı zamanda ailelerin, çocuklarının boş zamanları ile ilgili kaygılarının giderilmesini sağlayacak ve öğrencilerin yaşam becerilerini artıracaktır. Bu durum öğrencinin toplumsal sorumluluk alabilmesini sağlayacak, öğrencide karakter gelişimi ve aile bağlılığı, ülke sevgisi gibi birçok kazanım sağlayacaktır."

    Okulda ders, başarı getiriyor

    Şurada Paylaş!

    Günün Önemli Manşetleri

    Benzer Haberler