Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevlendirilmek üzere 9sözleşmeli alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesi üzerinden başvuru ve seçme sınavlarına dair tüm detayların yer aldığı ilan metnini yayımladı. Jandarma sözleşmeli personel başvuruları ne zaman? Jandarma sözleşmeli personel başvuru şartları

JANDARMA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara, “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa
Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
doğrultusunda açıktan temin yoluyla (8) unvanda (9) sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de
sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda
belirtilen şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından
emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında
Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm
esasları doğrultusunda hareket edecektir.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak.
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.
k. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B
düzeyinde puan almış olmak.
l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de
belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

DİKKAT: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI VE SINAVLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ.