Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz LPG'de karekod önlemi - Enerji Haberleri

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK, terör örgütü PKK’nın LPG tüplerini el yapımı patlayıcılarda kullanılmasını önlemek amacıyla bir çalışma yaptı. Bu kapsamda bir tebliğ hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile piyasaya arz edilecek ve dolaşımda bulunan LPG tüplerinin dolumdan son kullanıcıya kadar takip edilmesini sağlayacak usul ve esaslar belirlendi.

    NELER GETİRİYOR?

    Teblig uyarınca LPG dağıtım şirketlerinin, bir takip sistemi kurması kararlaştırıldı. Sistemin, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş aşamasından son kullanıcıya kadar olan tüm aşamalarda ve tamir-bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinde izlenmesini sağlayacak nitelikte olması öngörüldü.

    REKLAM

    Söz konusu “karekodlu takip sistemi”ne geçiş için dağıtım şirketlerine süre verildi. Öngörülen sürenin sonunda kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerinin dolum tesislerinde bulundurulmaması ve bu tüplerin dolumunun ve satışının yapılmaması hükme bağlandı.

    SÜRE BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

    LPG dağıtım şirketlerine, sistemi kurmaları için süre verildi. Ancak, gerekli alt yapı kurulamadı. Bunun üzerine ek süre verildi. Bu süre de 31 Aralık 2019’da doldu. Bazı dağıtım şirketlerinin hazırlıklarını tamamlayamadığı görüldü.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK, söz konusu tebliğde değişiklik yapan bir tebliğ hazırladı. Tebliğ, 31 Aralık’ta Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Süre, uzatıldı.

    Buna göre dağıtım şirketleri, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini 31 Aralık 2023’e dek kuracak.

    Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bazı dağıtım şirketlerinin sisteme yönelik hazırlıklarını tamamlayamadığını belirterek, “Bazı dağıtıcılar gerekli alt yapıyı kuramadı. Bu nedenle süre uzatıldı” dedi.

    REKLAM

    İşte o tebliğ.

    “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA

    TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

    MADDE 1 – 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

    REKLAM

    MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

    MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar 31/12/2023 tarihine kadar takip sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz.”

    MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

    MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ