Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ek gösterge kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. Aylık gösterge tablosunda dereceler ve kademeler yer alır. Ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelerinin belirlenmesinde büyük önem taşır ama, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.. İşte ek gösterge ile ilgili merak edilenler...

EK GÖSTERGE TABLOSUNA GÖRE HESAPLAMA

Memurun aylıkları hesaplanırken ek gösterge tablosu ile hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınır. Alınan zamlar bu cetvelde yazan rakamlara göre belirlenir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergenin özellikle emekli maaşına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yaptığı bilinmektedir.

Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur." Sadece bazı durumlarda Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

AYLIK VE EK GÖSTERGE TABLOSU

657 Sayılı kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

                                            Kademeler

Dereceler          1         2        3        4        5        6          7         8          9

1                    1320   1380  1440  1500     –         –         –         –          –
2                    1155   1210  1265  1320   1380     1440    –         –          –
3                    1020   1065  1110  1155   1210     1265   1320   1380      –
4                    915     950    985   1020   1065     1110   1155    1210   1265
5                    835     865    895    915     950      985    1020    1065   1110
6                    760     785   810    835      865      895     915      950     985
7                    705     720   740    760      785     810      835      865     895
8                    660     675   690    705      720     740      760      785     810
9                    620     630   645    660      675     690      705      720     740
10                  590     600   610    620      630     645      660      675     690
11                  560     570   580    590      600     610      620      630     645
12                  545     550   555    560      570     580      590      600     610
13                  530     535   540    545      550     555      560      570     580
14                  515     520   525    530      535     540      545      550     555
15                  500     505   510    515      520     525      5 30      535     540

 

 

 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri