Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda fazla mesai ücreti "Kurumların, normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen para" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca aynı kanunda 178. maddede yazılı esaslar çerçevesinde fazla mesai ücretinin verileceği yazılmıştır. 178. maddede kısaca;

- Memurların haftalık çalışma süresi olarak belirlenen 40 saattin dışında,

- Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

 

- Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, durumlarından saat başına mesai ücreti alabileceği yazmaktadır.

FAZLA MESAİ YÖNETMELİĞİ

13 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışılması durumunda fazla çalışma ücreti ödenmesi şartı getirildi. Ancak bu yönetmeliğe göre; memurların fazla çalışma süresi 50 saati geçemez. Çalışılan fazla saatler ve günler için Fazla Çalışma Cetveli hazırlanmalı ve amir ile memur tarafından imzalanmalıdır. Hem amirin hem de memurun imzası olmayan evrakların geçerliliği konusunda hak iddia edilmez. Ayrıca karara göre, fazla çalışma ücreti verilen personele diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek.

MEMURUN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? MESAİ HESAPLAMA...

Memurların fazla mesai ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 2017 yılında çalışılan her saat için 1,83 TL olarak belirlenen mesai ücreti 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre yeni yılda 14 kuruş artarak 1 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Yani memurlarlar maaşlarına ek olarak bir ay içinde çalıştıkları her bir saat için 1,97 TL ekleyerek alacakları toplam mesai ücretini hesap edebilirler.