Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

657 sayılı kanuna bağlı çalışan devlet memurları genel olarak hafta sonları izinli (haftalık izin) sayılırlar. Yani memurlar devlet kurumlarının kapalı olmasından dolayı haftalık 40 saat çalışma süresinde cumartesi pazar günleri izin yaparlar. Ayrıca yıllık izin, hastalık izni, refekat izni ve mazerek izni hakları da vardır. İşte memurun izin hakları...

MEMURLARIN YILLIK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

- Kamuda görev yapan ve 657 sayılı kanununa göre çalışan memurların yıllık izin süresi 1 yıldan 10 yıla kadar görev süresini dolduranlar için 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar için de 30 gündür. Zorunlu bir durum olması halinde yıllık izne 2 günlük yol izni de eklenebilir.

 

- Eğitim sınıfındaki memurlar yani öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar, bu tarihler dışında yıllık izin hakları yoktur.

- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

YILLIK İZİN DIŞINDA MEMURUN İZİN HAKLARI

HASTALIK İZNİ: Memurların hastalanmaları ve sağlık durumuna göre doktor raporu almaları durumunda izinli sayılırlar. Kanser, verem ve akıl
hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; hastalık izni alan devlet memurları işe dönerken iyileştiğine dair rapor getirmek zorundadır

REFAKAT İZNİ: Memur olarak görev yapanlar ailelerinden birinin (ana, baba, eş ve çocukları) kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması durumunda refakat etmek durumunda kalırsa çalıştığı kurumdan resmi olarak alacabileceği refakat izni vardır. Yasaya göre; bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

MAZERET İZNİ: Memurların mazeret izni kullanabilecekleri zamanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.
- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
- Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.
- Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
- Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.