Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Memurlar ayrıldıkları sınıflar üzerinden değerlendirilirler. Tüm memurların belki de en önemli ortak noktaları kadrosuz çalıştırılamayacak olmalarıdır. Memur sınıfına göre belirlenen memurluk sınıfları; öğretmenlik, mühendislik, veterinerlik gibi mesleki mezuniyet gerektirdiği gibi, büro ve icra gibi genel işleri de kapsar. Yazımızdan memur sınıfları hakkında detaylı bilgi edinebilir ve memurlukta kademe ve dereceleri öğrenebilirsiniz...

MEMURLUK SINIFLARI NELERDİR?

Memurluk mesleği belirli sınıflara ayrılır. Kanuna göre bu sınıflar aşağıdaki gibidir.

1. Genel idare hizmetler sınıfı: Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetlerde görev alan memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfına girer.

2. Teknik hizmetler sınıfı: Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki okul mezunu Teknik Hizmetler sınıfına girer.

3. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı: Hayvan sağlığı dahil mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli bu sunıfta değerlendirilir.

 

4. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı: Bu sınıf öğretmenlerden oluşur.

5. Avukatlık hizmetleri sınıfı: Avukatlık hizmetleri sınıfı, avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı memurlardan oluşur.

6. Din hizmetleri sınıfı: Dini görev üstlenen memurları kapsar.

7. Emniyet hizmetleri sınıfı: Mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü  bu sınıfta değerlendirilir.

8. Jandarma hizmetleri sınıfı: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar

9. Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı:  Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.

10. Yardımcı hizmetler sınıfı: Dosya ve resmi yazıları taşıma, toplama görevini üstlenenler, temizlik, onarım gibi görevindeki memurlar bu sınıftadır.

11. Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı: Valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez
ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

12. Milli İstihbarat hizmetleri sınıfı: MİT kadrolarında görev alan memurları kapsar.

MEMURLUKTA KADEME VE DERECELER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurlukta sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıdaki gibidir.

ÖĞRENİM DURUMLARI GİRİŞ   YÜKSELİNEBİLECEK  
  Derece Kademe Derece Kademe
İlkokulu bitirenler  15 1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  13 2 4 Son
Liseyi bitirenler  13 3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  12 2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler  10 2 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  10 3 1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 2 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son