Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

ÖSYM internet sitesinden 15 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Sınav Hizmetleri Uzmanı ünvanına sahip olacak personeller için başvuru şartları belli oldu. ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanlığı başvuru şartları neler? ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanlığı başvuru yap!

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Sözleşmeli Personel Alınması" adlı duyuruda, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2'inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on beş (15) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

ÖSYM SINAV HİZMETLERİ UZMANI SINAVI NEREDE YAPILACAK?

Sınav, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının https://ais.osym.gov.tr internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

ÖSYM SINAV HİZMETLERİ UZMANI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre yukarıdaki tabloda belirtilen puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan
adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En
yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü
sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar adaylar da giriş sınavına
alınacaktır)
2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen
bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4) Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Puanın tespitinde 2016
yılı ve sonrası için alınan YDS veya e-YDS puanları dikkate alınacaktır. Eşdeğer bir sınav
sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.
5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
6) 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel pozisyonlarına
yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin
atamaları yapılmayacaktır.
7) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut
sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

ÖSYM SINAV HİZMETLERİ UZMANI SINAVINA AİT TÜM ŞARTLAR VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SINAV HİZMETLERİ UZMANI SINAVI TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SINAV UZMANLIĞI SINAVI BAŞVURU YAP

ÖSYM SINAV HİZMETLERİ UZMANI SINAVI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ