Otizm, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle büyük gelişmelerin kaydedildiği bir hastalık. Bu nedenle erken tanıda ebeveynlere büyük görevler düşüyor.

Çocuklarında otizmden şüphelenen pek çok anne-baba da otizmi araştırıyor. İşte otizm hakkında önemli bilgiler...

OTİZM NEDİR?

Otizm, yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil; nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya da bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir.

OTİZM NEDENLERİ

Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Otizmin bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinemiyor. Tohum Otizm Vakfı'nın 2018 yılı verilerine göre; her 59 çocuktan 1’inde otizm görülüyor. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocukların yakından izlenmesi gerekiyor.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Çocuğunuzla ilgili, aşağıda belirtilen durumları gözlemliyorsanız otizmden kuşkulanabilir, bir uzmana danışabilirsiniz.

- Çocuğun davranışları ve gelişimi, diğer çocuklardan farklıysa,

- Karşısındakiyle göz göze gelemiyorsa,

- Adı ile seslenilince bakmıyorsa,

- Sürekli zıplamak ve sallanmak gibi hareketler yapıyorsa,

- Konuşmada geriyse,

- Bazen duymuyor gibi davranıyorsa,

- Bazı kelimeleri veya motor davranışları (el, kol hareketleri, mimikler gibi) sürekli tekrarlıyorsa kesin olmamak ile birlikte çocukta otizm olabilir.

OTİZM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Otizmi tamamen ortadan kaldıracak bir ilaç ve tedavi yöntemi yok. Ancak erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle otizmli çocuklar çok önemli gelişmeler gösterebiliyor. 

 

1881 -
1938