Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar merak ediliyordu. 23 Mart 2020 tarihli ve 31077 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Yayımlanan ilanlar bu tarihten itibaren geçerli olacak. İşte Resmi Gazete'de öne çıkan ilanlar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
22/3/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.