Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin


Sağlık sektöründeki çalışanların 2014 yılından beri dört gözle beklediği yıpranma düzenlemesi nihayet hayata geçti. Yıpranmaya ilişkin düzenleme Meclis’te kabul edildi. Buna göre, sağlık çalışanları her 360 günlük çalışma karşılığı 60 günlük “fiili hizmet süresi zammı”, bilinen adıyla yıpranma payı elde edecek. Yıpranma hakkından, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında “sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar” yararlanacak.

GERİYE DÖN  ÜK UYGULANMAYACAK

Habertürk’e mesaj gönderen bazı sağlık çalışanları, erken emekli olmak için dilekçe hazırladıklarını, yasa Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz dilekçeyi vereceklerini belirtti. Ancak, Meclis’te kabul edilen yasanın yıpranmaya ilişkin 10. maddenin yürürlük tarihi, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün olarak belirlendi. Sendikalar ve Türk Tabipleri Birliği’nin çabalarına karşın, geriye dönük hizmetler yıpranmaya dahil edilmedi. Sağlıkçıların sadece yasa yürürlüğe girdikten sonraki çalışmaları yıpranmada dikkate alınacak. Yirmi otuz yıldır çalışması olanlar, yıpranma hakkından daha az yararlanacak.

2.5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK

Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında en fazla 5 yıl için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Beş yıllık yıpranma elde edebilmek için 30 yıl çalışmaları gerekecek. Fiili hizmet süresi zammı, toplam prim gün sayısına ilave edilecek. Bu, emekli a  ylıklarına yansıyacak.Fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında da yaş haddinde indirim yapılacak. Bu da sağlık çalışanlarına 2.5 yıla kadar erken emeklilik hakkı verecek.
Bir başka ayrıntı ise 30 yıllık çalışma süresi hesap edilirken, hafta sonu, ulusal ve dini bayramlardaki tatil süreleri ile yıllık izin günleri, çalışma sürelerinden düşülecek. İdari görevlerde geçen süreler için yıpranma hakkı verilmeyecek. Nöbetler ise hesaplamaya ayrıca dahil edilecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN EN AZ ON YIL ÇALIŞMAK ZORUNLU

Yıpranma kapsamında yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için sağlık çalışanlarının en az 3600 gün (10 yıl), “insan sağlığına ilişkin işlerd  e” çalışmaları koşulu aranacak. On yıllık süreyi dolduramayanların prim günleri 6’da 1 oranında artacak. Bu maaşlarını artıracak, ancak yaş hadlerinde indirim yapılmayacak.

İŞTE YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANABİLECEK MESLEK MENSUPLARI

Doktor ve diş hekimi,

Hemşire,

Eczacı,

Klinik psikolog,

Fizyoterapist,

Odyolog,

Diyetisyen,

Dil ve konuşma terapisti,

Sağlık fizikçisi,

Perfüzyonist, 

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist),

Sağlık bakım teknisyeni.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri