Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), hanehalkı işgücü araştırması verilerine göre, Türkiye’de, çalışma çağı olarak kabul edilen 15-64 yaş grubundaki nüfus 2014-2019 yılları arasında 3.2 milyon kişi artarken, işgücündeki artış 4.4 milyon kişi oldu. Bir başka ifadeyle, söz konusu yaş grubundaki daha fazla kişi işgücü piyasasına girmek istedi.

Buna karşılık istihdam edilenlerin sayısındaki artış 2.5 milyon kişide kaldı. Bunun sonucu olarak işsiz sayısı beş yıllık dönemde 2.8 milyondan 4.6 milyon kişiye, işsizlik oranı da yüzde 10.5’ten yüzde 15.0’e çıktı.

Çalışma çağındaki nüfus artmasına karşın, işgücüne dahil olmayan nüfus 1.2 milyon kişi azalarak 24 milyondan 22.8 milyon kişiye geriledi.

 

15-64 yaş grubundaki nüfusun işgücü durumu
(Bin kişi)    
     
  2014 2019
15-24 yaş grubu nüfusu 50 692 53 870
İşgücü 26 666 31 025
İstihdam edilenler 23 870 26 386
Zamana bağlı eksik istihdam  650  406
Yetersiz istihdam  462  791
İşsiz 2 796 4 639
İşgücüne katılma oranı 52,6 57,6
İşsizlik oranı 10,5 15,0
Tarım dışı işsizlik oranı 12,2 16,9
İstihdam oranı 47,1 49,0
İşgücüne dahil olmayan nüfus 24 025 22 844

GENÇ NÜFUS ÇALIŞMAK İSTİYOR AMA İŞ BULAMIYOR

15-24 yaş grubundaki genç nüfus beş yıllık dönemde sadece 13 bin kişi arttı. Genç nüfus yerinde saymasına karşın çalışmak isteğiyle işgücü piyasasına çıkan genç sayısı 4.4 milyondan 5 milyon kişiye çıktı. Ancak, istihdam edilenlerin sayısı sadece 38 bin kişi arttı. Bu nedenle işsiz gençlerin sayısı 555 bin kişi artarak 1.3 milyonu aştı. Genç işsizlik oranı beş yıllık dönemde yüzde 17.7’den yüzde 26.7’ye yükseldi.

15-24 yaş grubundaki genç nüfusun istihdam durumu
(Bin kişi)    
     
  2014 2019
15-24 yaş grubu nüfusu 11 678 11 691
İşgücü 4 391 4 984
İstihdam edilenler 3 614 3 652
Zamana bağlı eksik istihdam  90  55
Yetersiz istihdam  86  186
İşsiz  777 1 332
İşgücüne katılma oranı 37,6 42,6
İşsizlik oranı 17,7 26,7
Tarım dışı işsizlik oranı 19,8 29,1
İstihdam oranı 31,0 31,2
İşgücüne dahil olmayan nüfus 7 287 6 706

ÜNİVERSİTELİLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12.4

Türkiye’de genel işsizlik oranı yüzde 14.7, 15-64 yaş grubunda yüzde 15 olurken, yüksekokul veya fakülte mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 12.4 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de üniversite mezunu toplam 7.7 milyon işgücü bulunuyor. Bunların 6.7 milyonu istihdam edilirken, 951 milyonu işsiz.

Mezun olunan bölüme göre sayısal olarak en fazla işsiz 300 bin kişiyle “iş ve yönetim”  mezunlarında görülüyor. Onları 115 bin ile eğitim bilimleri mezunları, 91 bin kişi ile de mühendisler izliyor. Oransal olarak en yüksek işsizlik ise yüzde 24.3 ile sosyal hizmetler mezunlarında. Onları yüzde 23.8’le gazetecilik ve enformasyon, yüzde 17.8 ile de sanat bölümlerinden mezun olanlar izliyor.

 

2018 yılında üniversiteli işgücü            
(Bin kişi            
        İşsizlik İstihdam İşgücüne 
  İşgücü İşsiz İstihdam  oranı  oranı katılma oranı
Yüksek okul veya fakülte mezunu 7 676  951 6 725 12,4 69,6 79,5
Eğitim bilimleri 1 172  115 1 057 9,8 68,2 75,6
Sanat  203  36  167 17,8 59,8 72,7
Beşeri bilimler  257  34  223 13,2 63,4 73,0
Diller  141  21  120 14,9 62,3 73,3
Sosyal bilimler  556  85  471 15,3 66,0 77,9
Gazetecilik ve enformasyon  40  10  31 23,8 56,4 73,9
İş ve yönetim 2 256  300 1 957 13,3 69,6 80,2
Hukuk  186  15  171 8,3 74,4 81,2
Biyoloji, çevre ve ilgili diğer bilimler  73  12  61 16,9 69,5 83,7
Fizik  157  27  130 16,9 67,5 81,2
Matematik ve istatistik  73  7  66 9,9 69,5 77,1
Bilişim ve iletişim teknolojileri  120  17  103 14,0 70,2 81,6
Mühendislik  876  91  785 10,3 79,0 88,1
İmalat ve işletme  153  18  134 11,9 68,1 77,2
Mimarlık ve inşaat  286  39  247 13,7 69,5 80,5
Tarım, ormancılık ve balıkçılık  152  18  134 12,0 71,8 81,6
Veterinerlik  57  5  52 8,9 80,1 88,0
Sağlık  532  51  481 9,6 75,4 83,4
Sosyal hizmetler  59  14  45 24,3 52,7 69,7
Kişisel hizmetler  162  20  142 12,2 64,9 73,9
İş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri  54  9  45 17,0 69,6 83,8
Güvenlik hizmetleri  112  7  105 6,3 69,1 73,8

 900 BİN KİŞİ BİR YILDIR İŞ ARIYOR

2014 yılında 2.8 milyon işsizin 582 bini bir yıldan daha uzun süredir iş ararken, 2019 yılında bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı 904 bin kişiye ulaştı. 1-2 aydır iş arayanların sayısı 1.1 milyondan 1.8 milyona; 3-5 aydır iş arayanların sayısı ise 734 binden 1.2 milyona çıktı.

İş arama sürelerine göre işsizler  
(Bin kişi)    
  2014 2019
İşsiz 2 805 4 668
Bir yıldan az süreli iş arayanlar 2 223 3 763
1-2 ay 1 100 1 772
3-5 ay  734 1 245
6-8 ay  320  595
9-11 ay  69  152
Bir yıldan fazla, 2 yıldan az  375  621
2 yıldan fazla 3 yıldan az  137  180
3 yıl ve daha fazla   70  103

 

İŞSİZLER EŞ DOST ARACILIĞIYLA İŞ ARIYOR

Son beş yılda iş arama kanallarında önemli değişiklikler olmakla birlikte eşe dosta ricada bulunma en çok kullanılan yöntem olmaya devam ediyor. Eşe dosta ricada bulunanların sayısı 2014-2019 yılları arasında 2.6 milyondan 4.3 milyon kişiye çıktı. Özel istihdam büroları ve İŞKUR aracılığıyla iş aramalardaki artış da dikkat çekti. Beş yıl önce 600 bin dolayında olan İŞKUR vasıtasıyla iş arayanların sayısı bu yıl 1.9 milyonu aştı.

  

İşsizler nasıl iş arıyor?    
(Bin kişi) 2014 2019
İşsiz 2 804 4 668
Doğrudan işverene başvuranlar 1 826 2 952
Eşe dosta ricada bulunanlar 2 581 4 274
İŞKUR'a başvuranlar  592 1 927
Özel İstihdam Ofislerine başvuranlar  422 1 256
Gazete, dergi, internetteki iş ilanlarına bakanlar  828 1 119
Gazeteye ilan verenler  185  181
Sözlü ya da yazılı iş sınavına girenler  159  292
Kendi işyerini kurmak için mekan veya araç gereç bakanlar  66  76
Kendi işyerini kurmak için kredi, lisans vs araştıranlar  33  65
İŞKUR'dan başvurusuna cevap bekleyenler  420 1 413
İş başvurusunun sonucunu bekleyenler 1 227 2 007
Kamunun açtığı iş sınavının sonucunu bekleyenler  101  217
Diğer  7  1

 

KAMUDA 4.4 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

Kamudaki toplam çalışan sayısı 2007 yılında 2.9 milyon iken 2014’te 3.3 milyona, 2018’de de 4.4 milyon kişiye ulaştı. En fazla artış sürekli işçi sayısında oldu. Taşeron işçilerin kadroya alınmasının da etkisiyle 2007’de 323, 2014’te 343 bin olan sürekli işçi sayısı, 2018 sonunda 984 bin kişiye ulaştı.

 

Kamuda çalışan sayısı    
(Bin kişi)      
  2007 2014 2018
Toplam  2 928  3 345  4 352
Kadrolu personel  2 069  2 742  2 863
Sözleşmeli personel   164   113   350
Sürekli işçi   323   343   984
Geçici işçi 199   25   52
Geçici personel   49   22 -
Diğer   124   100   103

 

TEK EBEVEYNLİ ÇEKİRDEK AİLEDE İŞSİZLİK YÜKSEK

Hanehalkı tiplerine göre fertlerin işgücü bakımından, en yüksek işsizlik oranı 2014 yılında olduğu gibi 2018 yılında da tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailede görülüyor. Bu grupta işsizlik oranı 2014’te yüzde 18.0, 2018’de de yüzde 17.8 olarak gerçekleşti.

 

Hanehalkı tiplerine göre fertlerin iş gücü durumu   Toplam  
  İşgücüne katılma oranı İstihdam oranı     
              
İşsizlik oranı
2014      
Toplam 50,5 45,5 9,9
Tek kişilik hanehalkı 35,5 32,5 8,5
Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile 41,9 39,6 5,6
Eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 55,2 49,5 10,2
Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 46,4 38,1 18,0
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 47,7 43,2 9,5
Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 52,8 46,8 11,4
2018      
Toplam 53,2 47,4 11,0
Tek kişilik hanehalkı 38,0 34,7 8,9
Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile 43,0 40,1 6,8
Eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 58,5 51,9 11,3
Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 50,0 41,1 17,8
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 50,2 44,8 10,6
Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 61,2 52,7 13,9

 

EN ÇOK İSTİHDAM ARTIŞI EĞİTİM SEKTÖRÜNDE

2014-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde en fazla istihdam artışı eğitim sektöründe görüldü. Bu sektörde istihdam 5 yılda 533 bin kişi arttı. İstihdam artışında ikinci sırayı 478 bin kişiyle kamu yönetimi ve savunma sektörü izledi.

İnşaat sektöründeki gerileme istihdama da yansıdı ve bu sektördeki çalışan sayısı 5 yıl önceye göre 221 bin kişi azaldı.

 

Hangi sektörde kaç kişi çalışıyor (Bin kişi)  
  2014 2019
Toplam 24 456 27 157
Tarım 4 787 4 618
Madencilik  117  120
İmalat 4 869 4 998
Enerji  246  273
İnşaat 1 699 1 478
Toptan ve perakende 3 439 3 964
Ulaştırma ve depolama 1 084 1 238
Konaklama ve yiyecek hizmetleri 1 201 1 482
Bilgi ve iletişim  218  218
Finans ve sigortacılık  316  266
Gayrimenkul faaliyetleri  190  291
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  605  917
İdari ve destek hizmetleri 1 057  952
Kamu yönetimi ve savunma 1 450 1 928
Eğitim 1 363 1 896
İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler  905 1 442
Kültür, sanat, eğlence, dinlence  131  167
Diğer hizmetler  780  910

 

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KISALDI

TÜİK verilerine göre, haftalık ortalama çalışma süreleri beş yıl öncesine göre bu yıl kısaldı. Tüm işlerde haftalık ortalama çalışma süresi 2014’te 47.1 saat iken, 2019 yılında 44.3 saate geriledi. Ek işi olanların haftalık çalışma süresi ise 57.5 saatten 54.3 saate düştü.

Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süreleri uluslararası karşılaştırmalarda da geride görünüyor. Ancak, bu verilere ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Türkiye’de fazla mesaj ücreti genellikle ödenmediği için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da fazla mesai bildirimi yapılmıyor. Dolayısıyla Türk işçileri olduğundan daha az çalışmış görünüyor.

 

Haftalık ortalama çalışma süreleri        
  Tüm işler   Tek işi olanlar Ek işi olanlar
    Ort. Süre   Ort. Süre   Ort. Süre
  Sayı (saat) Sayı (saat) Sayı (saat)
2014 Ocak 23 674 47,1 23 033 46,9  642 57,5
2019 Ocak  26 051 44,3 25 202 44,0  849 54,3
             


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri