Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
CHP parlamenter sistemi görüşecek
0:00 / 0:00
AA

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 30 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PM toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Toplantıda, CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik hazırlanan çalışması üyelerin görüşüne açılacak.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in sunumunun ardından üyeler, çalışmaya ilişkin öneri ve eleştiride bulanacak, çalışmaya son şekli verilerek üyelerin onayına sunulacak.

CHP'nin çalışması daha sonra Millet İttifakı partileriyle paylaşılacak.

CHP'nin çalışmasında, "güçlü bir Meclis ve güçlü başbakanlık", "yargının tam bağımsızlığı ve tarafsızlığı", "yargıç ve savcıların mesleğe kabulü ve atanmasında liyakat ve cinsiyetler arası eşit temsil esasının gözetilmesi", "Yüce Divan yetkisinin Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında paylaşılması" başlıkları öne çıkıyor.

Çalışmada, TBMM'de kabul edilen bazı yasalar için talep halinde belli yöntemlerle halkın görüşüne başvurulmasını içeren "halk vetosu" sistemi getirilmesi, halkın yasa yapımına etkin katılımının gözetilmesi, yasama komisyonlarının, uzmanlık ilkesi temelinde etkinleştirilmesi öneriliyor.

Meclis Genel Kurulu görüşmelerinin tamamının TRT'den ve internetten canlı yayımlanması, ayrıca bir yasama yılında en az 20 gün boyunca gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşmeler açılabilmesi uygulaması getiriliyor. Bu sürenin 15 gününün ana muhalefet, 5 gününün de diğer partilerce kullanması önerilirken Meclis Araştırması açılması için de milletvekillerinin 5'te 1'inin imzasının yeterli olacağı belirtiliyor.

CHP tarafından hazırlanan ve PM onayına sunulacak çalışmada, cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılırken "partili cumhurbaşkanı" uygulamasının da kaldırılması öneriliyor. Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi ise belli koşullara bağlı sınırlı bir yetki olarak düzenleniyor.

İTİRAZLAR DA GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda MYK raporu, demokratik hukuk devleti yol haritası, güçlü, demokratik, sürdürülebilir yerel yönetim ve Türkiye girişimcilik ekosistemine dair değerlendirmeler yapılacak.

PM'de ayrıca MYK'nin 17 Mayıs toplantısıyla görevden alınan Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Hasan Kılıç ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin görevden alma kararına yaptıkları itiraz ile Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Ramazan Aksal ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin görevden alma kararına yaptıkları itiraz görüşülecek.

Güncel siyasi gelişmelerin de gündeme geleceği PM'de, Kırklareli Lüleburgaz İlçe Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması talebi de ele alınacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.